AllmänhetVårdpersonal
B-vitaminbrist hos gravida

B-vitaminbrist hos gravida

Om du är gravid kan det vara bra att veta att både folat och vitamin B12 är oerhört viktiga för fostrets utveckling och tillväxt. Under graviditet och amning är det därför extra viktigt att vara uppmärksam på B-vitaminbrist.

Brist på folat och/eller B12 ökar risken för återkommande missfall, havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt eller väger för lite vid födseln. Normala B-vitaminnivåer är särskilt viktigt tidigt i graviditeten, eftersom många av fostrets viktiga funktioner utvecklas då. 

Folatbrist

Folatbrist kan orsaka fertilitetsproblem för både kvinnor och män. Under graviditet kan folatbrist kan påverka fostrets tillväxt och öka risken för ryggmärgsbråck. Om du är kvinna i barnafödande ålder bör du därför vara extra noga med att äta mycket folatrik mat, som frukt, grönsaker och baljväxter. Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag på 500 mcg folat för gravida och ammande kvinnor, men svenska kvinnor når bara upp till i genomsnitt 250 mcg per dag . Därför är det ofta nödvändigt att komplettera med ett tillskott av folsyra, som den syntetiska formen av folat kallas. För att folsyretillskottet ska få effekt behöver du börja ta det någon månad innan befruktningen, eftersom fostrets centrala nervsystem utvecklas redan under de första graviditetsveckorna. Kvinnor som äter mycket baljväxter och andra folatrika livsmedel, till exempel vegetarianer och veganer, får i sig tillräckligt med folat från kosten och behöver i regel inte ta något folsyretillskott .

B12-brist under graviditet och amning

Under de första 17 veckorna av graviditeten sjunker mängden B12 i blodet. Detta är en naturlig process som inte nödvändigtvis innebär att man har en brist . Kvinnor som äter en strikt vegetarisk eller vegansk kost löper större risk att få B12-brist under graviditet och amning, eftersom B12 enbart finns i animaliska livsmedel. Även barnet kan få B12-brist under det första levnadsåret om mammans nivåer är låga, eftersom det då inte finns tillräckligt mycket B12 i bröstmjölken. B12-brist kan leda till att såväl den fysiska som den psykiska utvecklingen hos barn och ungdomar störs. Om bristen når den nivån kan skadorna bli bestående. Hos vuxna kan brist på B12 bland annat leda till blodbrist, försämrat immunförsvar, nervskador och depression. För att undvika B12-brist rekommenderar Livsmedelsverket ett dagligt intag på 2,0 mcg B12 för gravida och 2,6 mcg för ammande kvinnor. 

Fråga din läkare om råd om du misstänker att du är i riskzonen för att få B-vitaminbrist under graviditeten eller amningen. Det kan ta flera år innan symtom på B-vitaminbrist visar sig, men med ett enkelt blodprov kan du få svar på om du har brist redan innan den har gjort sig till känna.

Läs mer om B-vitamin och B-vitaminbrist