AllmänhetVårdpersonal
Vad är skillnaden mellan vitamin D2 och D3?

Vad är skillnaden mellan vitamin D2 och D3?

D3 (kolekalciferol) är den form som människor och andra djur producerar i huden under inverkan av ultraviolett strålning, medan D2 (ergokalciferol) bildas i svampar (bland annat jäst).

Studier pekar på att D3 ger bättre respons än D2 (med avseende på uppmätt serum av 25(OH)D) vid oral tillförsel1. Det förefaller också som om omvandlingen från 25(OH)D (förrådsformen) till 1,25(OH)2D (aktiva formen) i människokroppen går betydligt snabbare med D3 än D2.

Referenser

1. ARMAS L, HOLLIS BW, HEANEY RP. Vitamin D2 Is Much Less Effective than Vitamin D3 in Humans. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89(11):5387–5391.