AllmänhetVårdpersonal
Varför är lägsta styrkan Divisun 800IE?

Varför är lägsta styrkan Divisun 800IE?

Kolekalciferol 800 IE täcker dagsbehovet och är den dos som rekommenderas för riskgrupper för D-vitaminbrist1-2.

Dosen måste avpassas för varje enskild patient och doser mellan 800 IE och 4000 IE per dag kan behövas för att uppnå adekvata serumnivåer.

Referenser

1. Nordiska näringsrekommendationer 2012.
2. Lorentzon, M et al. D-vitaminbehandling och skeletthälsa – svenska riktlinjer behövs. Rekommendationer från Svenska osteoporossällskapets kliniska expertgrupp. Läkartidningen. 2014;111:CW6C.