AllmänhetVårdpersonal
Varför kommer en ny styrka med Divisun 2000 IE?

Varför kommer en ny styrka med Divisun 2000 IE?

Den interindividuella variationen i svaret på en oralt given dos kolekalciferol är stor. Dosen måste därmed anpassas utifrån hur individen svarar på behandlingen. Många patienter behöver en högre daglig dos kolekalciferol, som blir opraktisk att administrera med tabletter innehållande enbart 800 IE kolekalciferol.

Meda har därför tagit fram en tablett med styrkan 2000 IE per tablett för att underlätta administrering av högre doser kolekalciferol vid behandling av D-vitaminbrist.