AllmänhetVårdpersonal
Vad har Divisun för indikation?

Vad har Divisun för indikation?

Divisun 800 IE har indikationen behandling av D-vitaminbrist och förebyggande behandling för att undvika D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Läkemedlet är också avsett som komplement till benspecifik behandling vid osteoporos (t.ex. bisfosfonater, teriparatid, denosumab) men bör då kombineras med kalcium.

Även Divisun 2000 IE har indikationen behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar samt som ett komplement till benspecifik behandling vid osteoporos, och bör likt Divisun 800 IE kombineras med kalcium i dessa fall.