AllmänhetVårdpersonal
Syns det att man har osteoporos?

Syns det att man har osteoporos?

Osteoporos innebär att skelettet blir skörare – men syns det att man har osteoporos? Eftersom osteoporos oftast inte orsakar smärta eller ger några symtom i början, är det första tecknet på sjukdomen ofta en så kallad fragilitetsfraktur i ryggraden, höften, handleden eller armen. Fragilitetsfrakturer uppstår när skelettet är så skört att minsta lilla trauma kan leda till ett benbrott, till exempel att man ramlar från stående position, lyfter något tungt eller slår i ett bord. Andra tecken på osteoporos som är långt framskriden är ryggont, minskad kroppslängd och framåtlutad hållning. 

Även om du inte har några symtom, kan du kan ta reda på om du riskerar att få låg bentäthet och osteoporos. Börja med att göra det här snabbtestet för att beräkna ditt dagliga behov och intag av kalcium. Om testet visar att du kan ligga i riskzonen bör du kontakta din läkare och fråga om du behöver göra ett bentäthetstest. Testet är helt smärtfritt och är det enda sättet att ta reda på om du har svagt skelett eller osteoporos. Att få en diagnos tidigt är helt avgörande för att förebygga framtida frakturer, för när du väl har haft en fragilitetsfraktur har du dubbelt så stor risk som andra att drabbas av en till.

Vissa personer har högre risk för att utveckla osteoporos än andra – ålder, kön, och ärftlighet är några av de viktigaste riskfaktorerna. Bennedbrytningen ökar med åldern och ju äldre du är, desto större är sannolikheten för att du ska utveckla osteoporos. Kvinnor över 50 har högst risk för att få sjukdomen men yngre kvinnor som går igenom klimakteriet tidigt, samt män över 70, är också mer utsatta.