AllmänhetVårdpersonal
Läkemedel

Receptfria läkemedel inom brist

Här kan du läsa om Medas receptfria läkemedel inom brist. Klicka på en av länkarna nedan för att lära dig mer om en produkt.


Kalcipos tablett (kalcium 500 mg) är ett receptfritt läkemedel. Indikation: Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. (Marknadsförs av Meda, www.medasverige.se) Dosering: Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas. Förebyggande och behandling av kalciumbrist: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-03.

Kalcipos-D mite (kalcium 500 mg, vitamin D3 200 IE). ATC-kod: A12AX. Receptfritt. EF. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering vid tilläggsbehandling vid osteoporos: 1 tablett 2-3 gånger dagligen. Dosering vid brist på kalcium och vitamin D: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2016-02-11.