AllmänhetVårdpersonal
Kalcipos

Kalcipos - receptfria läkemedel med kalcium och D-vitamin

Osteoporos ska alltid komplementbehandlas med tillskott av kalcium och D-vitamin för att minska risken för framtida frakturer. Kalcipos-serien är Medas läkemedel för behandling och förebyggande av kalciumbrist.

Skelettet består till stor del av kalcium och aktivt D-vitamin underlättar upptaget av kalcium i tarmen. Intaget av kalcium behöver vara större under vissa perioder av livet, t ex när skelettet växer eller när man blir äldre. Den viktigaste källan till D-vitamin är solen, och det kan vara svårt att få i sig tillräckligt stora mängder från kosten. För personer som inte exponeras för tillräckligt mycket sol, t ex beslöjade personer eller de som bor i solfattiga områden, blir det ännu viktigare att få i sig D-vitamin från andra källor. Detsamma gäller äldre över 75 som har svårare att bilda D-vitamin via huden.

Kalcipos-seriens receptfria sortiment

Kalcipos

Receptfria läkemedel mot D-vitaminbrist och kalciumbrist

Under uppväxttiden, vid graviditet och amning och ibland hos äldre personer föreligger ett ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium.

Kalcipos är ett receptfritt läkemedel som innehåller kalciumkarbonat 500 mg per tablett och används vid förebyggande och behandling av kalciumbrist.

Kalcipos-D mite

Kalcipos-D mite rekommenderas till personer som har ett lägre intag av både kalcium och D-vitamin än rekommenderat.

Äldre personer kan förutom kalcium även behöva tillföra kroppen D-vitamin via kosten eller tillskott. Även personer som inte vistas tillräckligt utomhus i solljus kan behöva ett tillskott av D-vitamin. Receptfria Kalcipos-D mite innehåller förutom kalcium även D-vitamin (500 mg respektive 5 μg) per tablett. Det används vid brist och för att förebygga brist på kalcium och vitamin D (samt som tilläggsbehandling vid aktiv behandling av benskörhet).

Kalcipos finns även som receptbelagda läkemedel


Kalcipos tablett (kalcium 500 mg) är ett receptfritt läkemedel. Indikation: Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. (Marknadsförs av Meda, www.medasverige.se) Dosering: Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas. Förebyggande och behandling av kalciumbrist: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-03.

Kalcipos-D mite (kalcium 500 mg, vitamin D3 200 IE). ATC-kod: A12AX. Receptfritt. EF. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering vid tilläggsbehandling vid osteoporos: 1 tablett 2-3 gånger dagligen. Dosering vid brist på kalcium och vitamin D: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2016-02-11.

Ben som drabbats av benskörhet

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Gör testet!