AllmänhetVårdpersonal
Håller skelettet livet ut?

Håller skelettet livet ut?

Hur mycket sol behövs egentligen för att kroppen ska kunna lagra D-vitamin att använda under den mörka årstiden? Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring D-vitamin, men man vet att D-vitamin behövs för att kroppen ska kunna ta upp kalcium.

– Det är därför man ofta kombinerar kalcium och D-vitamin vid behandling av benskörhet, säger Ewa Waern, överläkare på Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i Göteborg och en av Sveriges främsta experter på osteoporos.

Jämfört med 50-talet har antalet frakturer i Sverige fördubblats och idag får varannan kvinna och var fjärde man frakturer på grund av benskörhet.

Ewa Waern är överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och en av Sveriges främsta experter inom osteoporosområdet. Hon menar att medvetenheten kring benskörhet måste öka, både inom vården och hos allmänheten.

– Fortfarande får 40 procent av svenska kvinnor med benskörhet inte den förebyggande behandling med D-vitamin som de behöver. Brist på D-vitamin ger indirekt brist även på kalcium, säger Ewa Waern.

– Många patienter vet heller inte hur de ska ta hand om skelettet

Fysisk aktivitet, utevistelse i solljus, bra matvanor där tillräckligt med kalcium och D-vitamin ingår, samt att undvika rökning är en bra början om man vill ta hand om sitt skelett, berättar Ewa Waern.

BASBEHANDLING MED KALCIUM OCH D-VITAMIN

På Osteoporosmottagningen möter hon dagligen patienter som till exempel haft en eller ett flertal frakturer, eller minskat några centimeter på längden,

eller som kanske har benskörhet i släkten. 

– Basbehandling vid benskörhet är kalcium och D-vitamin för att undvika brist. Därefter brukar man lägga till andra typer av läkemedel, berättar Ewa.

Tyvärr är det svårt att fånga upp alla bensköra patienter, eftersom vården varierar beroende på var man bor. Givetvis finns riktlinjer för hur benskörhet ska behandlas men Osteo-porosmottagningarna i landet är fortfarande relativt få och en del sjukhus väljer tyvärr att satsa sina resurser på andra områden.

MYCKET KUNSKAP SAKNAS FORTFARANDE

Något som Ewa Waern intresserat sig mycket för är D-vitaminets betydelse för hälsan. Man vet idag att kroppen har förmåga att lagra D-vitamin i fettväv, lever och i blod-banan.

Människor som bor på våra breddgrader har mycket D-vitamin i sina lager när sommaren går mot sitt slut men när våren kommer är D-vitaminnivåerna mycket låga.

– Här saknas fortfarande kunskaper, säger Ewa. Vad händer t ex vid en solfattig sommar och en lång, mörk vinter? Hur mycket sol behöver vi egentligen för att klara oss till nästa sommar? Med mer kunskap och ökad medvetenhet skulle många människor kunna slippa frakturer och onödigt lidande på grund av benskörhet, avslutar Ewa Waern.