AllmänhetVårdpersonal
I riskzonen för att få D-vitaminbrist?

I riskzonen för att få D-vitaminbrist?

Personer som av olika skäl exponeras lite eller inte alls för solens strålar löper risk att få D-vitaminbrist.

– Det finns all anledning att vara uppmärksam på om man får i sig tillräckligt med D-vitamin. D-vitaminbrist kan bland annat leda till benskörhet och osteomalaci, kalkbrist i skelettet, vilket är en sjukdom som ger svårtydda smärtor i muskler och skelett, berättar Ingrid Bergström, biträdande överläkare och Medicine doktor på Osteoporoscentrum, Karolinska Sjukhuset i Huddinge.

Det är idag väl känt att personer som undviker solljus kan riskera att få D-vitaminbrist. Ingrid Bergström, Medicine doktor och biträdande överläkare vid Osteoporoscentrum på Karolinska sjukhuset i Huddinge, förklarar sambandet mellan solljus, D-vitamin och kalcium: 

– När vi vistas i solljus bildas D-vitamin i huden. Kroppen behöver D-vitamin för att kunna ta upp kalcium från maten. Brist på D-vitamin ger således brist även på kalcium, förklarar Ingrid Bergström.

– Det duger heller inte med vilket solljus som helst. I Sverige är det bara under sommarhalvåret som solstrålarna har den rätta våglängden för att D-vitaminet ska bildas i huden. Att sola solarium fungerar inte alls, eftersom det har fel typ av strålar, fortsätter Ingrid.

– Man kan dock få i sig D-vitamin via maten. Fet fisk och D-vitaminberikade mjölkprodukter är exempel på livsmedel som innehåller D-vitamin.

SVÅRT ATT STÄLLA DIAGNOS

– Benskörhet eller osteoporos, som vi läkare säger, ger inga smärtor. Det gör däremot osteomalaci, en sjukdom där D-vitaminbrist gör att benmineraliseringen störs så att man får kalkbrist inne i benet. Symtomen är diffusa smärtor i muskler och skelett samt ibland muskelsvaghet. Den här typen av smärtor är vanliga även vid andra sjukdomar som t ex fibromyalgi. Därför kan det vara svårt att ställa rätt diagnos, såvida man inte tar prover för att utesluta D-vitaminbrist, berättar Ingrid. Enligt internationella studier är det inte ovanligt att framförallt kvinnor med täckande klädsel och med mörk hud blir feldiagnostiserade. De blir således inte rätt behandlade på grund av de svårtydda symtomen. Långvarig eller allvarlig D-vitaminbrist kan så småningom också leda till frakturer.

MÅNGA INVANDRARE OCH ÄLDRE I RISKZONEN

Det finns idag många personer som riskerar att få brist på D-vitamin.

– Kvinnor som av religiösa skäl använder täckande klädsel är definitivt i riskzonen eftersom de inte exponerar huden för solljus. Andra som riskerar att få D-vitaminbrist är mörkhyade personer som bor på våra breddgrader. Mörkt pigmenterad hud har nämligen ett högre skydd mot solens strålar och därför måste en mörkhyad person vistas längre i solen för att få D-vitamin, poängterar Ingrid. 

– Äldre personer bör också vara uppmärksamma på om de får i sig tillräckligt med D-vitamin. Med åldern minskar både hudens förmåga att bilda D-vitamin och tarmens förmåga att ta upp kalcium. Det finns fortfarande mycket att lära om D-vitaminets betydelse. Ingrid Bergström har nyligen inlett en studie om gravida kvinnor som riskerar att få låga D-vitaminnivåer på grund av täckande klädsel.

– Med mer kunskap och information hoppas jag att fler kan få den hjälp de behöver, avslutar Ingrid Bergström.