AllmänhetVårdpersonal
Vem tar hand om ryggen?

Vem tar hand om ryggen?

Den som har ont i ryggen kan lätt bli villrådig. Ska man gå till doktorn eller till en sjukgymnast, eller kanske till en naprapat eller kiropraktor?

Läkare: Om man misstänker benskörhet är det alltid bäst att få en utredning av en doktor. 

Sjukgymnast är en titel som bara får användas av dem som legitimerats av socialstyrelsen. Sjukgymnasten är bland annat expert på att utreda och förebygga sjukdom och skada, att rehabilitera samt bibehålla bästa rörelseförmåga. 

Kiropraktorer och naprapater är två yrken som 
överlappar varandra. Båda arbetar med att utreda, behandla och förebygga besvär i rörelseapparaten. Skillnaden är arbetsmetoderna. 
Kiropraktorer arbetar primärt med ledjustering ur en funktionell synvinkel medan naprapater primärt arbetar med mjukdelsbehandling och töjning av muskler. 
Kiropraktorer har 5 års utbildning och naprapater 4 års utbildning.