AllmänhetVårdpersonal
Osteoporosmediciner

Osteoporosmediciner

Det finns många typer av läkemedel för att behandla osteoporos. Syftet med medicinerna är detsamma – nämligen att minska risken för benbrott – men de tacklar sjukdomen på olika sätt. Den vanligaste typen av medicin är så kallade antiresorptiva läkemedel, till exempel bisfosfonater, som ökar bentätheten genom att hämma bennedbrytningen. Kalcium och D-vitamin bör också skrivas ut tillsammans med den benspecifika medicinen. Det är särskilt viktigt för äldre och personer som riskerar att få kalcium- eller D-vitaminbrist. 

Vissa osteoporosläkemedel tas i form av en tablett och andra injiceras, vissa intravenöst och andra subkutant , det vill säga under huden. Vissa mediciner tas varje dag eller varje vecka, medan andra tas en gång i månaden, några gånger per år eller bara en gång om året. Eftersom alla människor är unika är det inte säkert att samma medicin fungerar för alla. Din ålder, osteoporosens svårighetsgrad och huruvida du har andra problem med hälsan påverkar läkarens val av medicin. 

Antiresorptiva osteoporosmediciner

När du tar en antiresorptiv medicin bromsas bennedbrytningen, samtidigt som kroppen fortsätter att producera ny benvävnad i samma takt som förut. Följden blir att bentätheten ökar. Den vanligaste typen av antiresorptiva läkemedel är bisfosfonater, som används både för att förebygga och behandla osteoporos. De lanserades i mitten av 1990-talet och kan minska risken för ryggradsfrakturer och höftfrakturer med så mycket som 60 respektive 50 procent på tre år. Om du behandlas med antiresorptiva mediciner är målet att behålla eller öka bentätheten och förebygga frakturer.

Anabola osteoporosmediciner

Anabola läkemedel behandlar osteoporos genom att producera ny benvävnad snabbare än den gamla vävnaden bryts ner. De ökar bentätheten och reparerar mikroskopiska defekter i skelettet. Målet är både att öka mängden benvävnad, samt förbättra kvaliteten på skelettet och göra det starkare. Anabola läkemedel innehåller antingen teriparatid, vilket är en modifierad form av mänskligt bisköldskörtelhormon (PTH 1-34), eller en syntetisk form av samma hormon (PTH 1-84), och skrivs vanligtvis ut till personer som har allvarlig osteoporos och redan har haft en eller flera frakturer. Teriparatid och PTH 1-84 injiceras subkutant och kan minska frakturrisken i ryggraden med så mycket som 90 procent. 

Kalcium och D-vitamin

Kalcium är skelettets viktigaste byggsten och det tas upp av kroppen med hjälp av D-vitamin. Kalcium finns i många vanliga livsmedel men D-vitamin kan vara svårare att få i sig, särskilt på vintern. Om du har en förhöjd risk för kalcium- eller D-vitaminbrist, kan det hända att du behöver ett receptbelagt tillskott för att täcka ditt dagliga behov. Om du har blivit diagnostiserad med låg bentäthet eller osteoporos, bör kalcium och D-vitamin skrivas ut tillsammans med den benspecifika medicinen. 

Prata med din läkare om du är osäker på om du får i dig tillräckligt med kalcium och D-vitamin från kosten och solen för att hålla skelettet friskt, och diskutera vilken dos som passar dig bäst. 

Hur vet jag om jag behöver osteoporosmedicin?

Osteoporos kallas för en tyst sjukdom eftersom du kan ha den utan att få några symtom eller känna smärta. Ofta är en fraktur det första tecknet på sjukdom. Om du inte har fått diagnosen osteoporos men tror att du ligger i riskzonen, kan du ta det här snabbtestet för att se om din kost innehåller tillräckligt med kalcium. Om kalciumkalkylatorn visar på ett underskott, bör du prata med din läkare om att göra ett bentäthetstest. Ett sådant test är det enda sättet att ta reda på om du har osteoporos innan du bryter ett ben. När du väl har haft en fragilitetsfraktur fördubblas risken för att få en till, så det är viktigt att söka hjälp och få behandling tidigt. 

Om du får en receptbelagd osteoporosmedicin är det viktigt att du följer läkarens instruktioner och kommer ihåg att ta den enligt anvisningarna. Även om du inte kan se eller känna att skelettet blir starkare, måste du fortsätta ta medicinen för att den ska få effekt. Läkaren följer sedan upp behandlingen med nya bentäthetstest, för att försäkra sig om att din benmassa har stabiliserat sig eller ökat.

Läs mer om benskörhet

Starka sidor

Läs mer om hur man får ett starkt skelett

Starka Sidor innehåller nyheter, reportage och artiklar om hur man får ett starkt skelett och bevarar den inre styrkan.

Läs Starka Sidor!

Ben som drabbats av benskörhet

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Gör testet!