AllmänhetVårdpersonal
Risktest för osteoporos

Risktest för osteoporos/benskörhet

Källa: IOF International

Snabbtesta din osteoporosrisk

Var tredje kvinna och var femte man över 50 kommer någon gång i livet att drabbas av osteoporos. Är du en av dem? Osteoporos försvagar skelettet och leder till frakturer. Sjukdomen kan också orsaka svåra rörelsehinder. Men osteoporos kan upptäckas tidigt och behandlas. Om du visste att du riskerade att skadas av något – skulle du inte göra allt i din makt för att stoppa det?