AllmänhetVårdpersonal
Osteoporos hos män

Män och osteoporos

Osteoporos ses ibland som en kvinnosjukdom, men det är viktigt att komma ihåg att miljontals män över hela världen också är drabbade. Faktum är att var fjärde man över 50 någon gång kommer att få en fraktur på grund av osteoporos. Det innebär att risken för osteoporos är större än risken för prostatacancer.

Anledningen till att färre män än kvinnor utvecklar osteoporos är att män har större benmassa. Och medan kvinnor förlorar benvävnad i snabb takt efter klimakteriet, sker männens förluster i en långsammare och mer jämn takt. I 65-70-årsåldern börjar dock män och kvinnor förlora benvävnad i ungefär samma takt, samtidigt som kalciumupptaget minskar hos båda könen. Risken för osteoporos är högst hos äldre, och allteftersom den förväntade livslängden ökar, kommer antalet män med osteoporos förmodligen att stiga.

Kalcium för män

Studier visar att få män inser att osteoporos kan utgöra ett hot mot deras hälsa, oberoende och rörlighet - eller att sjukdomen till och med leda till döden. Höftfrakturer kan vara särskilt problematiska för män, eftersom de löper dubbelt så stor risk att dö inom ett år efter frakturen. Som tur är behöver inte osteoporos och benbrott vara en del av åldrandet. Genom att motionera och äta en kost som är rik på kalcium och D-vitamin kan du öka chansen betydligt för att bibehålla ett starkt skelett. Enligt Livsmedelsverket behöver pojkar i åldern 10-17 år få i sig 900 mg kalcium per dag, medan män som är 18 år och äldre behöver 800 mg.

Ibland räcker det inte med motion och en balanserad kost för att förhindra stora förluster av benvävnad. Då kan det hända att en läkare behöver skriva ut såväl kalcium och D-vitamin som osteoporosmedicin för att förebygga fragilitetsfrakturer. Om du är osäker på om du får i dig tillräckligt med kalcium i kosten kan du göra det här snabbtestet för att se om du ligger i riskzonen. Det kan hända att du behöver prata med din läkare om att göra ett bentäthetstest, för att ta reda på om du förlorar för mycket benvävnad eller har drabbats av osteoporos.

Riskfaktorer för osteoporos hos män

Många av riskfaktorerna för osteoporos är desamma för kvinnor och män, till exempel ålder, ärftlighet och vissa livsstilsfaktorer. Osteoporos hos män över 70 år är i regel en följd av åldersrelaterade benförluster. För yngre män är orsaken ibland okänd, men oftast handlar det om en kombination av okända faktorer samt livsstilsfaktorer, sjukdomar eller medicin. 

Ålder

Bennedbrytningen ökar med åldern och ju äldre du är, desto större är sannolikheten för att du kommer att utveckla osteoporos. Bland män är det de som är över 70 år som har störst risk för att få sjukdomen. 

Ärftlighet

Om en av dina föräldrar har drabbats av en fragilitetsfraktur, är det större risk för att du också kommer att få sjukdomen.  

Kroniska sjukdomar

Kroniska sjukdomar som påverkar njurarna, lungorna eller mag- tarmkanalen kan bidra till osteoporos hos män. Prostatacancer och vissa autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism kan också öka risken. 

Låga hormonnivåer

Låga nivåer av det manliga könshormonet testosteron har kopplats till benförlust. Hos vissa män går nivåerna ner med åldern och hos andra kan låga testosteronnivåer bero på sjukdom, cancerbehandling eller vissa mediciner. Män har också normalt det kvinnliga könshormonet östrogen i kroppen, vilket skyddar skelettet. Låga nivåer av östrogen kan bidra till osteoporos hos både män och kvinnor. 

Mediciner

Benförlust är en vanlig biverkning av kortison, som bland annat används för att behandla astma och ledgångsreumatism. Antiepileptiska läkemedel, vissa cancermediciner och andra mediciner som undertrycker immunsystemet kan också bidra till att benvävnaden bryts ner.

Livsstilsfaktorer

Både alkoholmissbruk och rökning har kopplats till lägre benmassa och högre risk för att ramla och bryta ett ben. En stillasittande livsstil och en ohälsosam kost som är fattig på kalcium är andra viktiga livsstilsfaktorer som bidrar till osteoporos.

Läs mer om benskörhet

TESTA VÅR KALCIUMKALKYLATOR

Äter du tillräckligt mycket kalcium? Få svar med hjälp av vår kalciumkalkylator.

Till kalkylatorn

Osteoporosmediciner

Det finns många olika typer av läkemedel för att behandla osteoporos men alla har samma mål – att minska din risk för benbrott.

Läs mer