AllmänhetVårdpersonal
 • Kalciumkalkylator

  Får din patient i sig tillräckligt med kalcium? Beräkna RDI och dagligt intag här.

  Till kalkylatorn
 • Kalcipos-D forte

  Kalcipos-D forte innehåller förutom kalcium även rekommenderat dagligt intag av D-vitamin i en tablett och tas därför en...

  Läs mer om Kalcipos-D Forte
 • Vem riskerar att få osteoporos?

  Läs mer om riskgrupper
 • Osteoporosbehandling

  Idag får färre än 20 procent av alla osteoporospatienter behandling inom ett år efter sin första fraktur.

  Läs mer om osteoporosbehandling

Välkommen till Bristguiden.se för vårdpersonal

Brist på kalcium och D-vitamin kan öka risken för osteoporos, en bensjukdom som förväntas öka dramatiskt i takt med att befolkningen åldras. Förutom att osteoporos orsakar stort mänskligt lidande, är de samhällsekonomiska kostnaderna för sjukdomen enorma. Men vården har idag effektiva verktyg för att bromsa det som ibland brukar kallas för ”den tysta epidemin”. Tidig diagnos och farmakologisk intervention är avgörande för att förebygga osteoporos och minska risken för framtida fragilitetsfrakturer.

D-vitamin påverkar bentätheten och D-vitaminbrist kan leda till osteomalaci och rakit. När man bor på nordliga breddgrader kan det vara svårt att få i sig tillräckligt mycket D-vitamin från solen och kosten. Vissa riskgrupper är extra utsatta, t ex äldre och mörkhyade. D-vitaminbrist kan behandlas peroralt med vitamin D3 (kolekalciferol), exempelvis Divisun.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på B-vitaminbrist, ett tillstånd som framförallt drabbar äldre och kan ge upphov till en rad allvarliga sjukdomar.

Information för dig som jobbar inom vården

Prenumerera på Medas nyhetsbrev och ta del av nyheter, information och utbildningar som kan vara till nytta i din kliniska vardag. Nyhetsbrevet sammanställs och distribueras av Meda.

Klicka här för att prenumerera


Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun
Kalcipos D Forte

Kalcipos-D forte

Kalcipos-D forte är indikerat som profylax och behandling hos äldre med både kalcium- och D-vitaminbrist, och som ett komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter som riskerar sådan brist.

Läs mer
Patientfall D-vitaminbrist

Patientfall inom D-vitaminbrist

Jobbar du med utredning av D-vitaminbrist? Här på Bristguiden kan du som jobbar inom vården läsa om utredning av D-vitaminbrist i form ett interaktivt patientfall.

Till patientfallet