AllmänhetVårdpersonal
Otillräckligt intag

Otillräckligt intag av B-vitaminer

Risken för att drabbas av B-vitaminbrist ökar med åldern, delvis på grund av att äldre oftare får sjukdomar som orsakar malabsorption och delvis på grund av ett otillräckligt intag av B-vitaminer. Framförallt gäller det B-vitaminerna B12 och folat. Bland äldre i Sverige beräknas så många som 10-15 procent ha brist på folat eller B12. Även risken för brist på B6 och B2 (riboflavin) verkar öka med stigande ålder, även om det finns mindre underlag för det. Långt gången B-vitaminbrist hos äldre kan i vissa fall leda till blodbrist (anemi). 

B-vitaminbrist hos äldre

Den viktigaste anledningen till att risken för brist på B12 är större hos äldre personer är att skador på magsäckens slemhinna blir allt vanligare med åldern, vilket leder till malabsorption. Med stigande ålder ökar också risken för ett otillräckligt intag av B-vitaminer. Äldre har oftare försämrad aptit och äter en mer ensidig kost. Många har även svårt för att tugga, vilket i sin tur kan leda till att de undviker de frukter och grönsaker som är rika på B-vitaminer. Dessutom är det många äldre som äter mat som har tillagats i storkök och stått uppvärmd länge, vilket kan leda till att näringsämnen bryts ner. 

Otillräckligt intag av B12

Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av 2,0 mcg av vitamin B12 för vuxna, samt 2,6 mcg för ammande kvinnor. Vitamin B12 finns enbart i animaliska produkter, vilket innebär att veganer måste komplettera sin kost med ett tillskott för att undvika brist. Personer som av andra skäl inte konsumerar mjölk, fil, ost eller andra mjölkprodukter ligger också i riskzonen, liksom glutenintoleranta som ofta äter ensidigt. Även behandlade celiakipatienter kan utveckla en B-vitaminbrist om deras kost är för ensidig.

Folatbrist

Folat finns framförallt i många frukter och grönsaker, men även i fullkornsprodukter, lever, filmjölk och yoghurt. Livsmedelsverkets rekommenderade dagliga dos folat är 300 µg för män, samt kvinnor som passerat barnafödande ålder, 400 µg för kvinnor som potentiellt kan bli gravida och 500 µg för gravida och ammande kvinnor. För att nå det dagliga intaget rekommenderar Livsmedelsverket att vuxna äter 500 gram frukt och grönt varje dag. Det gör dock endast en tiondel av alla svenskar. Studier visar bland annat att svenskarnas dagliga intag av folat generellt sett ligger 100 µg under de rekommenderade dagliga doserna. Svenska kvinnor behöver överlag fördubbla sitt intag av folat.

Eftersom folat är en av byggstenarna vid produktionen av cellernas DNA och fostrets tillväxt, har gravida kvinnor ett extra stort behov av folat. Helst ska intaget fördubblas redan fyra månader innan befruktningstillfället. Brist på folat och/eller B12 ökar risken för återkommande missfall, havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt eller väger för lite vid födseln. Även om mamman inte har några symtom kan barnet få tydliga bristsymtom efter födseln, exempelvis försämrad tillväxt och störd mental utveckling.