AllmänhetVårdpersonal
Behandling

Behandling av D-vitaminbrist

Om D-vitaminbrist konstateras under utredningen av patienten behöver behandling insättas. De som löper störst risk för D-vitaminbrist och sannolikt har behov av behandling är personer som har mörk hy, bär täckande klädsel året runt, eller vistas mycket inomhus även under sommarhalvåret.

Personer som har malabsorptionstillstånd som exempelvis celiaki eller morbus Crohn, har opererats för gastric bypass, är överviktiga eller inte äter fet fisk eller D-vitaminberikade livsmedel tillhör också riskgrupperna för D-vitaminbrist och kan behöva behandlas.

Individens behandlingsbehov beror bland annat på D-vitaminnivåerna i serum, tid på året, ålder och allmänt hälsotillstånd. I allmänhet är behandlingsbehovet större under vinterhalvåret, då huden inte kan producera D-vitamin från solen. Patienter som tillhör vissa riskgrupper kan dock behöva kontinuerlig underhållsbehandling. 

Hur behandlas D-vitaminbrist?

D-vitaminbrist behandlas peroralt med vitamin D3 (kolekalciferol), exempelvis Divisun. Daglig dosering av D-vitamin ger bättre D-vitaminstatus jämfört med högre årliga eller kvartalsvisa doser 1-2. Patienter som samtidigt har för lågt kalciumintag kan behöva ett kombinationspreparat som innehåller både kalcium och D-vitamin, exempelvis Kalcipos. Kombinationspreparat ges också som tilläggsbehandling till patienter som behandlas för osteoporos. Osteomalaci och rakit behandlas i regel med vitamin D-analoger, vilket ger snabbare symtomlindring. Patienten bör i dessa fall monitoreras noggrannt, initialt med provtagning två gånger per vecka, sedan minst en gång per månad3.

Dosering

D-vitaminbrist behöver behandlas i minst tre månader för att nå steady state och för att effekten av behandlingen ska kunna utvärderas. En daglig dos på 800 IE ger 25(OH)D-nivåer på >50 nmol/L i serum hos de flesta individer, men för att behandlingen ska få önskad effekt är det viktigt att initialt sätta in höga doser (upp till 4000 IE) D-vitamin dagligen. Det dagliga tillskottet kan också beräknas med formeln: Önskad målkoncentration (nmol/L) minus patientens aktuella koncentration (nmol/L) = mikrogram tillskott/dag4. Om patienten har symtom på D-vitaminbrist rekommenderas dock högre doser5 (20 μg = 800 IE kolekalciferol).

Behandlingsmålet för D-vitaminbrist är omtvistat. Ofta anges optimalt S-25(OH)D som >75 nmol/L men evidens saknas i nuläget för nyttan med behandlingsmål >50 nmol/L6. Uppföljning av behandlingen görs initialt efter tre månader och därefter en gång per år i samband med receptförnyelse.

D-vitaminstatus (S-25(OH)D nmol/L)Dosnivå
Brist (<25 )Daglig tillförsel av 2000-4000 IE vitamin D i 3-6 månader sedan underhållsdos 800-1600 IE vitamin D.
Insufficiens (25-50)Daglig tillförsel av 800-1600 IE vitamin D i 3 månader.

Källa: Viss.nu, Praktiskmedicin.se

D-vitamin lagras i levern och kroppens fettväv, och har en halveringstid på cirka två månader. Överdosering av D-vitamin är mycket ovanligt, men för att undvika potentiell intoxikation bör det dagliga intaget inte överstiga 4000 IE för vuxna och 1000-3000 IE för barn upp till åtta år enligt Institute of Medicine7. Personer med malabsorption kan dock behöva daglig tillförsel på upp till 10 000 IE vitamin D. I dessa fall görs en individuell bedömning av doseringen beroende på mängden 25(OH)D i serum8.

Prevention

Daglig solexponering av ansikte och underarmar utan solskyddsfaktor kan förebygga D-vitaminbrist från april till augusti. Ett vanligt riktmärke är att sola 5-15 minuter per dag 2-3 gånger per vecka mitt på dagen under vår och sommar. På grund av individuella faktorer som hudpigmentering och ålder är det dock svårt att ange ett exakt tidsspann för optimalt D-vitaminupptag från solen. Därtill kan överdrivet solande öka risken för olika typer av hudcancer.

Under vinterhalvåret får kosten en ökad betydelse för prevention av D-vitaminbrist. Fet fisk, berikade produkter och i viss mån kött och ägg är de bästa D-vitaminkällorna, men det krävs en mycket medveten kosthållning för att komma upp i det dagliga rekommenderade intaget på 10 μg för vuxna.

Lär dig mer om D-vitamin och D-vitaminbrist:


Referenser:

1 Sanders KM et al. JAMA. 2010;303:1815-22.
2 Pekkarinen T et al. Eur J Endocrinol. 2010 ;162:183-89
3 www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4004 
4 Läkartidningen. 2014;111:CW6C
5 http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Rapport/2014/07/D-vitaminbehandling-och-skeletthalsa--svenska-riktlinjer-behovs/ 
6 Läkartidningen. 2014;111:CW6C
7 http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4004 
8 http://www.praktiskmedicin.se/sjukdomar/vitamin-d-brist-vitamin-d-d-vitaminbrist/ 

Divisun - läkemedel vid D-vitaminbrist

Divisun

Divisun, som ingår i läkemedelsförmånen, underlättar både behandling och förebyggande av D-vitaminbrist. Divisun kan användas vid alla stadier av låga D-vitaminnivåer. Divisun finns i styrkorna 800IE och 2000IE för behandling av D-vitaminbrist.

Lär dig mer om Divisun

Patientfall D-vitaminbrist

Patientfall inom D-vitaminbrist

Jobbar du med utredning av D-vitaminbrist? Här på Bristguiden kan du som jobbar inom vården läsa om utredning av D-vitaminbrist i form ett interaktivt patientfall.

Till patientfallet