AllmänhetVårdpersonal
Osteoporos

Definition av osteoporos

Osteoporos definieras som en progressiv, systemisk skelettsjukdom som karaktäriseras av låg benmassa och störd mikroarkitektur i benvävnaden, vilket leder till sköra ben och en ökad risk för frakturer. Den uppstår när benresorptionen överstiger benformationen och gör benet poröst, som en svamp. WHO klassificerar osteoporos som bentäthet i höften eller ländryggen som är minst 2,5 standardavvikelser under medelvärdet för peak bone mass. Om avvikelsen sammanträffar med en fragilitetsfraktur anses osteoporosen vara långt framskriden (manifest).  

De vanligaste formerna av primär osteoporos i kliniken är postmenopausal och åldersrelaterad (senil) osteoporos. Vanliga orsaker till sekundär osteoporos är Cushings syndrom, hyperparatyreos, hypertyreos, alkoholmissbruk och immobilitet. De flesta osteoporosfrakturerna uppstår i ryggkotor, höft, handled och proximala humerus, men vilket skelettben som helst kan drabbas, inklusive bäckenbenet, revbenen, lårbenet och skenbenet.  

Fakta om osteoporos

Osteoporos är den vanligaste skelettsjukdomen i världen och en ny fragilitetsfraktur inträffar var tredje sekund.  Hälften av alla kvinnor över 50 års ålder och var fjärde man kommer någon gång i livet att drabbas av en osteoporosrelaterad fraktur. Fragilitetsfrakturer kan orsaka smärta, sjukhusinläggning, immobilisering och ökad morbiditetsrisk. I Europa orsakar osteoporos fler dödsfall och invaliditeter än reumatoid artrit. Förutom det enorma mänskliga lidandet, medför osteoporos en stor ekonomisk börda för den offentliga vården. Kostnaden för de ca 2,7 miljoner osteoporosfrakturer som varje år inträffar i Europa beräknas uppgå till 360 miljarder kronor. 

Äldre är särskilt utsatta för fragilitetsfrakturer, eftersom de både tenderar att ha den lägsta bentätheten och den högsta risken för fall. Med tanke på att äldre är den snabbast växande folkgruppen och att den förväntade livslängden ökar, lär kostnaderna för osteoporos öka dramatiskt i framtiden om inte förebyggande åtgärder sätts in. 

Osteoporos för vårdpersonal 

Osteoporos är normalt sett en tyst sjukdom tills den är långt framskriden, vilket innebär att den ofta förblir oupptäckt och obehandlad. Den första kliniska manifestationen av sjukdomen är i regel en fraktur från ett minimalt trauma. Symtom på osteoporos kan bland annat vara akut smärta från en kompressionsfraktur i en ryggkota eller smärta i ljumsken eller höften från höftfrakturer. En del kompressionsfrakturer i ryggraden kan dock uppstå utan att orsaka några större symtom. Till den kliniska manifestationen av osteoporos hör även minskad kroppslängd och en framåtlutad hållning, till följd av multipla ryggradsfrakturer. Förutom manifesta frakturer baseras en osteoporosdiagnos på en kvantitativ mätning av bentätheten, vilket är en viktig indikator på benhållfasthet. 

Tidigare frakturer ökar risken för framtida frakturer exponentiellt, men med väl avvägda tester och en tidig diagnos kan en stor del av alla osteoporosfrakturer förebyggas. Det finns en rad effektiva läkemedel för att förebygga och behandla osteoporos, även för patienter som redan har drabbats av en eller flera frakturer. Aktiv osteoporosbehandling ska alltid kombineras med receptbelagt kalcium och D-vitamin för patienter som inte kan tillägna sig tillräckligt med kalcium eller D-vitamin från kosten och solexponering. Genom att reagera snabbt på den första frakturen har primärvården möjlighet att bryta den så kallade frakturkedjan och bromsa den globala osteoporosepidemin.


Kalcipos®-D forte (Kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE (20 μg). Indikationer: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. ATC-kod A12AX. Receptbelagd. Inom förmånen. Sortiment: Filmdragerad tablett 90 st, 180 st och tuggtablett 90 st. Dosering: 1- 2 tabletter dagligen. Produktresumén är granskad 2016-04-07. För ytterligare information och pris, se www.fass.se.

Kalcipos D Forte

Kalcipos-D forte

Kalcipos-D forte är indikerat som profylax och behandling hos äldre med både kalcium- och D-vitaminbrist, och som ett komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter som riskerar sådan brist.

Läs mer