AllmänhetVårdpersonal
Skärpta rekommendationer om osteoporos

Skärpta rekommendationer om osteoporos

Socialstyrelsen har sedan december 2014 skärpt sina rekommendationer om osteoporos i de nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar. Sjukvården behöver prioritera upp sitt sökande efter osteoporotiker så att fler kan få diagnos och behandling.

I Sverige inträffar omkring 70 000 fragilitetsfrakturer varje år. Patienter som har fått en första fragilitetsfraktur löper dubbelt så stor risk att få ännu en fraktur. Ändå är det endast drygt var tionde patient som får förebyggande läkemedelsbehandling inom 6-12 månader efter en osteoporosfraktur. Förebyggande läkemedelsbehandling kan halvera risken för framtida frakturer. Förutom att patienterna blir lidande beräknas vården av patienter med frakturer kosta runt 13 miljarder per år.

Socialstyrelsen anser att sjukvården behöver arbeta systematiskt för att fånga upp patienter med frakturrisk. Genom att öka samarbete mellan sjukhus och primärvård och bygga upp så kallade frakturkedjor kan fler patienter med osteoporos identifieras och behandlas. Enligt studier kan frakturkedjor i förlängningen minska risken för nya frakturer med cirka 40 procent.

Den nya rekommendationen från Socialstyrelsen:

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter med benskörhetsfraktur en systematisk riskvärdering, utredning och behandling för att minska risken för ytterligare frakturer.

Läs riktlinjerna på Socialstyrelsens webbplats

 

 

Kalcipos D Forte

Kalcipos-D forte

Kalcipos-D forte är indikerat som profylax och behandling hos äldre med både kalcium- och D-vitaminbrist, och som ett komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter som riskerar sådan brist.

Läs mer