AllmänhetVårdpersonal
Våra läkemedel

Medas läkemedel inom brist

Kalcipos

Kalcipos D forte produktbild

Kalciposprodukterna har funnits sedan 1997 och portföljen har kontinuerligt kompletterats. Idag används Kalciposprodukter som grundbehandling vid osteoporos och finns på många rekommendationslistor. 

Läkemedlen finns i flera olika styrkor och förpackningar för att ge möjlighet till individualiserad behandling. Produkterna är fria från onödiga tillsatser och har en neutral smak, för att underlätta användande under längre tid.

Läs mer om Kalcipos >>


Divisun

Divisun produktförpackning

Individer som inte erhåller tillräckligt med D-vitamin från solexponering eller kost kan ordineras Divisun.

Divisun är en liten tablett innehållande 800 IE vitamin D3 som är lätt att svälja. Doseringsrekommendationen är flexibel - 1 tablett dagligen med möjlighet att höja dosen upp till 5 tabletter dagligen. Divisun ingår i läkemedelsförmånen.


TrioBe

TrioBe produktförpackning

TrioBe är det enda receptbelagda kombinationsläkemedlet (B12, folsyra, B6) som förebygger symtomgivande B-vitaminbrist.

TrioBe används förebyggande vid symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra på grund av otillräckligt födointag eller dåligt upptag av näring, framförallt hos äldre.


Kalcipos®-D forte (Kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE (20 μg). Indikationer: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. ATC-kod A12AX. Receptbelagd. Inom förmånen. Sortiment: Filmdragerad tablett 90 st, 180 st och tuggtablett 90 st. Dosering: 1- 2 tabletter dagligen. Produktresumén är granskad 2018-04-23. För ytterligare information och pris, se www.fass.se.

Kalcipos-D (kalcium 500 mg, vitamin D3 400 IE). ATC-kod: A12AX. Rx. F. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen. För fullständig information och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-09-17.

Kalcipos tablett (kalcium 500 mg) är ett receptfritt läkemedel. Indikation: Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. (Marknadsförs av Meda, www.medasverige.se) Dosering: Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas. Förebyggande och behandling av kalciumbrist: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-03.

Kalcipos-D mite (kalcium 500 mg, vitamin D3 200 IE). ATC-kod: A12AX. Receptfritt. EF. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering vid tilläggsbehandling vid osteoporos: 1 tablett 2-3 gånger dagligen. Dosering vid brist på kalcium och vitamin D: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-09-17.

Divisun® (kolekalciferol). Rx. F. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11C C05. Indikation (800 IE): Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. Indikation (2000 IE): Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör inte överskrida 4000 IE. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE respektive 2000 IE (motsvarande 20 respektive 50 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlekar (800 IE): 90 tabletter i blister. 250 tabletter i plastburk. Förpackningsstorlekar (2000 IE): 90 tabletter i blister. Datum för översyn av produktresumé: 2017-02-27. För ytterligare information och pris se www.fass.se.

TrioBe (cyanokobalamin, folsyra, pyridoxin). Receptbelagt läkemedel. Ingår inte i läkemedelsförmånen. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11EA. Indikationer: Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6 , vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framför allt hos äldre. Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Förpackningsstorlek: 100 styck burk 316:-, EF 250 styck burk 524:-, EF. Datum för översyn av produktresumé: 2009-12-03. För ytterligare information se www.fass.se