AllmänhetVårdpersonal
Kalcipos-serien

Kalcipos-serien

Kalcipos-serien är Medas läkemedel för tilläggsbehandling vid osteoporos och förebyggande av brist på kalcium och vitamin D.

Osteoporos ska alltid tilläggsbehandlas med kalcium och D-vitamin för att uppnå bästa möjliga antiresorptiva effekt av benspecifik behandling.

Skelettet består till stor del av kalcium och D-vitamin förbättrar upptaget av kalcium i tarmen. Läkemedelsverket rekommenderar tillägg av kalcium och vitamin D vid all behandling av osteoporos och extra viktigt är det vid behandling med kortison.

Intaget av kalcium behöver vara större under vissa perioder av livet, t ex när skelettet växer eller när man blir äldre. Den viktigaste källan till D-vitamin är solen och det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd från kosten. För personer som inte exponeras för tillräckligt mycket sol, t ex beslöjade personer eller de som bor i solfattiga områden, blir det ännu viktigare att få i sig D-vitamin från andra källor. Detsamma gäller äldre över 75 år som har svårare att bilda D-vitamin via huden.

Kalcipos D-forte och Kalcipos D

Receptbelagda läkemedel

Kalcipos-D forte och Kalcipos-D är receptbelagda. De innehåller 800 IE (20 µg) vitamin D respektive 500 mg kalcium per tablett och 400 IE (10 µg) per tabeltt.

Läs mer om Kalcipos-D forte och Kalcipos-D ->

Kalcipos och Kalcipos-D Mite

Receptfria läkemedel

Meda tillhandahåller läkemedel för att behålla ett starkt skelett. Kalcipos-serien innehåller 500 mg kalcium och varierande mängd D-vitamin. Kalcipos och Kalcipos-D mite är Medas receptfria läkemedel och innehåller 500 mg kalcium per tablett. Kalcipos-D mite innehåller även 200 IE (5 µg) vitamin D per tablett.

Om läkemedlen i Kalcipos-serien

Kalcipos-produkterna har funnits sedan 1997 och portföljen har kontinuerligt kompletterats. Idag används Kalcipos-produkter som tilläggsbehandling vid osteoporos och finns på nästan alla rekommendationslistor.  
Läkemedlen finns i flera olika styrkor, beredningsformer och förpackningar för att ge möjlighet till individualiserad behandling. Produkterna är fria från onödiga tillsatser och tuggtabletterna har en neutral smak, för att underlätta användande under längre tid.


Kalcipos®-D forte (Kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE (20 μg). Indikationer: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. ATC-kod A12AX. Receptbelagd. Inom förmånen. Sortiment: Filmdragerad tablett 90 st, 180 st och tuggtablett 90 st. Dosering: 1- 2 tabletter dagligen. Produktresumén är granskad 2018-04-23. För ytterligare information och pris, se www.fass.se.

Kalcipos-D (kalcium 500 mg, vitamin D3 400 IE). ATC-kod: A12AX. Rx. F. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen. För fullständig information och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-09-17.

Kalcipos tablett (kalcium 500 mg) är ett receptfritt läkemedel. Indikation: Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. (Marknadsförs av Meda, www.medasverige.se) Dosering: Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas. Förebyggande och behandling av kalciumbrist: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-03.

Kalcipos-D mite (kalcium 500 mg, vitamin D3 200 IE). ATC-kod: A12AX. Receptfritt. EF. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering vid tilläggsbehandling vid osteoporos: 1 tablett 2-3 gånger dagligen. Dosering vid brist på kalcium och vitamin D: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-09-17.

Beställ material

Här kan du som vårdgivare beställa patientmaterial om bristsjukdomar och osteoporos.

Till beställ material