AllmänhetVårdpersonal
Kalcipos-D forte och Kalcipos-D

Kalcipos-D forte och
Kalcipos-D

I en komplett läkemedelsbehandling vid osteoporos ska alltid kalcium och D-vitamin ges som tillägg till benspecifik behandling för att minska risken för framtida frakturer. Kalcipos-D och Kalcipos-D forte är Medas receptbelagda läkemedel för tilläggsbehandling vid osteoporos och förebyggande av brist på kalcium och vitamin D. Kalcipos-D och Kalcipos-D forte ges även som profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre.

Varför Kalcipos-D forte?

Kalcipos-D forte innehåller 500mg kalcium och 800 IE D-vitamin per tablett. Kalcipos-D forte doseras en gång dagligen vilket minskar interaktionsrisken med t ex alendronat då man på ett enklare sätt kan separera intagstillfällena över dygnet. Det möjliggör även en förbättrad följsamhet då tabletterna intas på rätt sätt.

800 IE D-vitamin är det rekommenderade dagliga intaget för riskgrupper1 dit osteoporospatienter och äldre personer över 75 år hör. Svenska osteoporossällskapet förordar 500 mg kalcium dagligen till patienter med normalt kostintag2. Detta sammantaget göra att Kalcipos-D forte har en bra balans mellan dosen av kalcium och D-vitamin för osteoporospatienten.

Kalcipos-D forte

Dosering av Kalcipos-D forte

1 tablett dagligen som profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre eller som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.
2 tabletter dagligen kan övervägas vid lågt intag av kalcium via kosten och samtidig konstaterad D-vitaminbrist.

Tabletten kan sväljas hel, delas eller krossas.

Tabletten kan dosdispenseras eller läggas i dosett.

Finns även som tuggtablett vid behov.

Tablett eller tuggtablett?

Kalcipos-D och Kalcipos-D forte tillhandahålls både i beredningsformerna tablett och tuggtablett.

Att förskriva beredningsformen tablett möjliggör:

 • Dosdispensering

 • Användning av dosett.

Detta kan innebära en bättre följsamhet till behandlingen då burk bredvid dosett (vid förskrivning av tuggtablett) är lätt att glömma bort.

Tabletten kan sväljas hel, delas eller krossas.

När ska jag välja en annan styrka än
Kalcipos-D forte?

För patienter som har lågt eller inget eget intag av kalcium och därför behöver mer än den rekommenderade mängden 500 mg kalcium som tillskott dagligen. Välj då Kalcipos D som doseras 2 gånger dagligen. Varje tablett innehåller 500 mg kalcium och 400IE D-vitamin och kan därmed ge en daglig dos av 1000 mg kalcium och 800 IE vitamin D.

Receptfria Kalcipos-produkter

Kalcipos finns även i två receptfria varianter: Kalcipos och Kalcipos D-Mite.

Kalcipos

Kalcipos

Under uppväxttiden, vid graviditet och amning och ibland hos äldre personer föreligger ett ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium. För dig som vistas utomhus varje dag och är under 50 år är Kalcipos ett bra tillskott till kosten.

Kalcipos är ett receptfritt läkemedel som innehåller kalciumkarbonat 500 mg per tablett och används vid förebyggande behandling av kalciumbrist. 

Kalcipos-D mite

Kalcipos-D mite

Kalcipos-D mite rekommenderas till personer som har ett lägre intag av både kalcium och D-vitamin än rekommenderat.

Personer över 50 år kan förutom kalk även behöva tillföra kroppen D-vitamin via kosten eller tillskott. Även personer som inte vistas tillräckligt utomhus i solljus kan behöva ett tillskott av D-vitamin.

Receptfria Kalcipos-D mite innehåller förutom kalcium även D-vitamin 500 mg respektive 5 μg per tablett. Det används vid brist på kalcium och vitamin D3 (samt som tilläggsbehandling vid benskörhet).


Kalcipos tablett (kalcium 500 mg) är ett receptfritt läkemedel. Indikation: Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. (Marknadsförs av Meda, www.medasverige.se) Dosering: Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas. Förebyggande och behandling av kalciumbrist: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan. Datum för översyn av produktresumén 2014-12-03.

Kalcipos-D mite (kalcium 500 mg, vitamin D3 200 IE). ATC-kod: A12AX. Receptfritt. EF. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering vid tilläggsbehandling vid osteoporos: 1 tablett 2-3 gånger dagligen. Dosering vid brist på kalcium och vitamin D: Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen. Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen. För fullständig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2018-09-17.


Kalcipos®-D forte (Kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE (20 μg). Indikationer: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. ATC-kod A12AX. Receptbelagd. Inom förmånen. Sortiment: Filmdragerad tablett 90 st, 180 st och tuggtablett 90 st. Dosering: 1- 2 tabletter dagligen. Produktresumén är granskad 2016-04-07. För ytterligare information och pris, se www.fass.se.

Kalcipos-D (kalcium 500 mg, vitamin D3 400 IE). ATC-kod: A12AX. Rx. F. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Dosering: 1 tablett 2 gånger dagligen. För fullständig information och pris se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2016-02-11.

Referenser

1. Livsmedelsverket, Nordiska näringsrekommendationer 2012

2. Svenska osteoporossällskapet, vårdprogram för osteoporos 2015

Rekommendationer av Kalcipos-D forte 2016

18 av 21 landsting rekommenderar/omnämner Kalcipos-D forte:

Landsting som rekommenderar Kalcipos-D forte
Kalcipos rekommendationer

Rekommenderat/omnämnt i:

 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gotland
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Skåne
 • Stockholm
 • Sörmland
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Örebro
 • Östergötland