AllmänhetVårdpersonal
Tridepos
Tridepos förpackning

Tridepos - nyhet vid behandling av osteoporos

Den bästa behandlingen är den som faktiskt tas. Tridepos är en behandling som är enkel att ordinera och enkel för patienten att ta. Lite enklare för patienten – lite enklare för dig.

Följsamhet

Följsamhet är en viktig fråga inom samtlig läkemedelsanvändning. Om din patient inte tar sitt läkemedel enligt din ordination – eller avstår att hämta ut nya förpackningar från apoteket – kan brister i såväl effekt som patientsäkerhet uppstå.

Tridepos - osteoporosbehandling i kombinationsförpackning

Varje år sker uppskattningsvis 70 000 frakturer relaterade till osteoporos. Enligt Socialstyrelsen behöver antalet patienter som får behandling för sin osteoporos fördubblas. Vid mycket hög frakturrisk rekommenderas behandling med i första hand alendronat i kombination med kalcium och vitamin D1.

Tridepos® är en ny, användarvänlig kombinationsförpackning för behandling vid osteoporos. Med Tridepos får dina patienter med osteoporos två läkemedel – alendronat och kalcium/vitamin D – i en komplett veckoförpackning med pedagogiskt doseringsschema för att underlätta att läkemedlen används på rätt sätt. Tridepos är en behandling som är enkel att ordinera och enkel att ta. Lite enklare för patienten – lite enklare för dig.

Den första doseringskartan vid osteoporosbehandling

 • Enkelt att dosera och följa
 • Möjliggör förbättrad följsamhet
 • Minskar risken för felmedicinering

Så enkelt tar dina patienter Tridepos

 • Smidiga veckoförpackningar med blister
 • Innehåller 1 veckotablett alendronat och 6 tabletter kalcium/vitamin D

På insidan av varje förpackning finns ett enkelt doseringsschema och tydliga anvisningar hur din patient ska ta sina tabletter. Detta för att möjliggöra en korrekt läkemedelsanvändning och för att förenkla för dig som behandlande läkare när du informerar om hur behandlingen ska tas.

Tridepos - en komplett osteoporosbehandling

Instruktioner

Dag 1: Alendronattablett (veckotablett)

 • Ta alendronattabletten när du äter, dricker eller tar andra läkemedel
 • Svälj den med minst 200 ml vanligt vatten
 • Svälj den hel. Får ej krossas, sugas på eller tuggas
 • Ta tabletten i upprätt läge (du kan sitta eller stå)
 • Ligg inte ner och ät eller drick inte inom 30 minuter efter att du har tagit din tablett

Ta INTE din alendronattablett och kalcium/vitamin D3-tabletter på samma dag. Kalcium kan minska upptaget av alendronat.

Alendronattablett: en tablett innehåller natriumalendronattrihydrat motsvarande 70 mg alendronsyra. Innehåller även laktos.

Dag 2-7: Kalcium/vitamin D3-tabletter

 • Tag en kalcium/vitamin D3-tablett dagligen
 • Svälj den med vatten

Kalcium/vitamin D3-tablett: en tablett innehåller kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium och 800 IE (20 mikrogram) kolekalciferol (vitamin D3).


Tridepos® veckotablett alendronsyra 70 mg och tabletter kalcium 500 mg/vitamin D3 800 IE (20 μg). Indikation: Behandling av postmenopausal osteoporos hos patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist, för att minska risken för kot- och höftfrakturer. ATC-kod: M05BB05. Receptbelagd. Dosering: 1 tablett dagligen. Produktresumén är granskad 2016-08-11. För ytterligare information, pris och status inom läkemedelsförmånen, se www.fass.se

Referenser

1) Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012, Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur. Uppdatering 2014.

Tridepos

Beställ läkemedelsprov

Önskar du ett läkemedelsprov samt produktinformation om Tridepos? Klicka nedan för att beställa!

Beställ läkemedelsprov