Försämrat upptag av B-vitamin

Försämrat upptag av B-vitamin

För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig B-vitaminerna som vi får i oss via maten, måste de tas upp i tunntarmen. Det finns många faktorer som kan påverka den här processen – vissa är livsstilsbetingade men de allra flesta är förknippade med sjukdomar i magtarmkanalen som ofta drabbar äldre personer. Andra, mer ovanliga, orsaker till försämrat upptag av B-vitamin är alkoholism och operationer av magsäcken eller tunntarmen. 

Sjukdomar som orsakar B-vitaminbrist

Här är exempel på några av de vanligaste sjukdomarna som påverkar kroppens B-vitaminnivåer:

Atrofisk gastrit är en autoimmun sjukdom som ger skador på magsäckens slemhinna. Sjukdomen gör att magslemhinnan förtvinar och förlorar förmågan att tillverka saltsyra och IF (intrinsic factor), ett speciellt protein som behövs för att kroppen ska kunna ta upp B12. Tillsammans kan detta på sikt ge B12-brist

Perniciös anemi är en blodbristsjukdom som drabbar mellan 10-20 procent av de som har atrofisk gastrit. Hos personer som har perniciös anemi finns inte tillräckligt med IF, eftersom kroppens eget immunförsvar förstör de körtlar som producerar proteinet. Till slut slutar körtlarna att fungera helt, vilket kan leda till blodbrist.

Glutenintolerans, eller celiaki, innebär att kroppen inte tål proteinet gluten, som finns i våra vanliga sädesslag. Hos personer med glutenintolerans förstörs tarmluddet i tarmens slemhinna, vilket försämrar kroppens upptag av B-vitaminer och andra näringsämnen. Känsligheten för gluten varierar från person till person, liksom symtomen, vilket gör glutenintolerans svår att upptäcka. Långvarig diarré är vanligast, men man kan även ha förstoppning. När gluten utesluts ur kosten blir avföringen för det mesta normal inom några dygn. 

Diarrésjukdomar kan leda till att upptaget av näringsämnen från tarmen försämras. De kan vara utlösta av infektioner, men det finns även kroniska sjukdomar som ger diarrér, till exempel mikroskopisk kolit, Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Däremot brukar inte vanlig magkatarr leda till B-vitaminbrist.

Försämrat B-vitaminupptag efter operationer

Vid operationer där hela eller delar av magsäcken tas bort, bland annat gastric bypass, minskar eller försvinner B12-upptaget helt. Sådana operationer följs därför upp med medicinering av B12, oftast genom regelbundna injektioner. Eftersom det huvudsakliga B12-upptaget sker i nedre delen av tunntarmen, gäller samma sak om delar av tunntarmen tas bort. 

Alkohol

Folat, B12 och B6 kan påverkas negativt av alkohol. När man dricker alkohol försämras upptaget av både folat och B12 från tarmen, medan den aktiva formen av folat och B6 i blodet minskar. Bra matvanor är därför ännu viktigare för den som ofta dricker vin, öl och/eller starkare drycker. Alkoholister löper större risk för B-vitaminbrist än andra, eftersom deras kostvanor ofta är ensidiga och missbruket kan leda till skador på magsäcken. Vanligast är det att alkoholister har brist på B1 (tiamin), en vitamin som behövs för att musklerna och nerverna ska fungera normalt, liksom för att kroppen ska kunna omsätta kolhydrater. 

B-vitaminbrist kan pågå länge utan några symtom. När symtomen sedan uppstår kan det ibland vara för sent att göra någonting åt det. Därför är det viktigt att du tar kontakt med din läkare om du misstänker att du ligger i riskzonen för B-vitaminbrist. Ett enkelt blodprov visar brist även om du inte har några symtom.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020