Ärftlighet och
B-vitaminbrist


Det finns flera ärftliga enzymdefekter som kan påverka kroppens B-vitaminbalans, framförallt folatnivåerna.

Om du har en sådan defekt betyder det att dina celler inte fungerar optimalt och att du kan få folatbrist. Denna medfödda enzymdefekt kan dock överbryggas med hjälp av ett tillräckligt högt intag av folat i kosten, alternativt med läkemedelsbehandling med folat.

Autoimmuna sjukdomar

En annan sjukdom som påverkar kroppens B-vitaminbalans och kan gå i arv är perniciös anemi, en autoimmun ålderssjukdom. Perniciös anemi beror på en långt gången inflammation i magslemhinnan, så kallad atrofisk gastrit, som i sin tur kan orsaka en form av allvarlig blodbrist. Om du har nära släktingar som har perniciös anemi ska du därför vara extra uppmärksam på symtom på B12-brist. Perniciös anemi är vanligast hos äldre men kan i sällsynta fall även drabba personer under 30. Förr i tiden var perniciös anemi dödlig men numera finns effektiv behandling för B12-brist för de personer som bär på sjukdomen. 

Andra autoimmuna sjukdomar som förknippas med atrofisk gastrit och B12-brist är diabetes typ 1, vitiligo och vissa sköldskörtelsjukdomar. Även dessa sjukdomar är till viss del ärftliga.

Andra orsaker till att B12-brist går
i arv

En annan ärftlig sjukdom som orsakar blodbrist på grund av B12-brist är Gräsbäck-Imerslunds syndrom. Tillståndet är mycket ovanligt och innebär att man har brist på ett protein som behövs för att kroppen ska kunna ta upp B12. Gräsbäck-Imerslunds syndrom upptäcks oftast i barndomen , då symtomen kan göra sig till känna redan före tre års ålder .

B-vitaminbrist kan smyga sig på under många år utan att leda till några märkbara symtom. När symtomen sedan uppstår kan bristen redan ha lett till bestående skador. Kontakta därför din läkare om du misstänker att du ligger i riskzonen för B-vitaminbrist - ett enkelt blodprov kan avslöja en brist även om symtom saknas.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020