Symtom, behandling och kost vid B-vitaminbrist


Symtom på B-vitaminbrist kan variera betydligt från person till person, liksom vilka symtom som uppträder först. Ibland kan det dröja flera år innan du får några symtom överhuvudtaget. Följande symtom är vanliga i samband med B-vitaminbrist, även om många av dem är generella och likaväl kan bero på andra saker.

bvitaminbrist gronsaker

iStock by Getty Images

Trötthet och orkeslöshet är vanliga symtom vid blodbrist, vilken kan orsakas av brist på vitamin B12.

Lättretlighet och depression

B-vitaminer behövs för att cellerna i hjärnan ska fungera normalt. Brist på i synnerhet folat kan därför bidra till att du känner dig nedstämd och lättirriterad. Ibland kan bristen till och med leda till att man utvecklar en depression. Otillräckligt kostintag är en vanlig följd av depression och kan i sig leda till B-vitaminbrist.

Domningar och dålig balans

Långvarig brist på vitamin B12 kan leda till skador i nervsystemet, vilket kan visa sig i form av domningar och minskad muskelstyrka i fötter, underben, händer samt underarmar. Skador på nervsystemet kan också leda till att vibrations- och koordinationssinnet försämras. Kombinationen gör att gången blir ostadig och att man får dålig balans. Ibland påverkas även känseln av B12-brist. Det kan då vara svårt att känna ”på djupet”, som en sten i skon till exempel. Andra beskriver känslan som att ”gå på kuddar”.

Trötthet och yrsel

Svår trötthet, orkeslöshet, utmattning och yrsel är vanliga symtom vid blodbrist, vilken kan orsakas av brist på vitaminerna folat och B12. Blodbrist kan också leda till trötthet och hjärtklappning vid lätt ansträngning. Den vanligaste orsaken till blodbrist är dock järnbrist - vad just din blodbrist beror på kan fastställas med enkla blodanalyser. 

Barnlöshet/upprepade missfall

Ofrivillig barnlöshet kan bero på B-vitaminbrist hos både mannen och kvinnan. Eftersom vitaminet folat deltar vid produktionen av cellernas DNA och fostrets tillväxt, har gravida kvinnor ett extra behov av folat redan vid befruktningstillfället och bör öka sitt intag tre till fyra månader innan graviditeten. Brist på folat kan dessutom vara den bakomliggande orsaken till upprepade missfall, fosterskador och låg födelsevikt. 

Andra symtom på B-vitaminbrist

Cellerna i kroppens slemhinnor byts ofta ut, vilket gör att de är extra känsliga för brist på vitaminerna B12 och folat. I munnen märks det dels på tungan som kan bli röd och irriterad, men också genom irriterade mungipor. Tungsveda är ofta ett tidigt symtom på B-vitaminbrist. I magtarmkanalen kan en brist leda till orolig mage, ökad gasbildning och diarré. Minnesstörningar och demens kan vara en följd av brist på vitamin B6, B12 och folsyra.

B-vitaminbrist och kost

Brist på B-vitamin beror oftast på ett försämrat upptag i tarmen, men det finns även ett starkt samband mellan B-vitaminbrist och otillräcklig kost. För att undvika bristsjukdomar är det viktigt att äta en balanserad kost med mycket frukt och grönsaker, som är några av de främsta källorna till B-vitaminer. Kvinnor i barnafödande ålder, veganer och äldre behöver vara extra uppmärksamma på brister.

Vitaminfattig kost

Äldre är mest utsatta för B-vitaminbrist, framförallt på grund av olika ålderssjukdomar, men även för att de kan ha svårt för att tugga vitaminrika livsmedel som exempelvis ett äpple.

Folat är extra viktigt för gravida, eftersom det är en av byggstenarna vid produktionen av cellernas DNA och behövs för att fostret ska kunna utvecklas normalt. Folatbrist under graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck, försämrad tillväxt och störd mental utveckling. Barnet kan få tydliga bristsymtom även om mamman inte har några symtom.

Veganer, glutenintoleranta och personer som av andra anledningar äter en ensidig kost kan också ligga i riskzonen för att utveckla B-vitaminbrist. Veganer missar helt vitamin B12, som enbart finns i animaliska livsmedel.  

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020