B-vitaminbrist

Vad är B-vitaminbrist?

B-vitaminbrist kan drabba vem som helst och är relativt vanligt, särskilt hos äldre. B-vitaminer är bland annat viktiga för nervsystemet, ämnesomsättningen och tillverkningen av röda blodkroppar. De hjälper också till att programmera kroppens DNA, den genetiska koden som styr nybildningen av alla celler. Eftersom det kan dröja flera år innan symtom på B-vitaminbrist ger sig till känna, är det viktigt att du kontaktar läkare om du misstänker att du ligger i riskzonen.

image from: Adobe Stock

Symtom på B-vitaminbrist

De första tecknen på B-vitaminbrist är ofta trötthet och tungsveda. Om nervsystemet har tagit skada kan det hända att man senare drabbas av domningar och stickningar i fötterna, dålig balans och nedsatt känsel. B-vitaminbrist kan även orsaka hjärtklappning, minnesstörningar, depression, och ofrivillig barnlöshet hos både män och kvinnor. Blodbrist till följd av brist på vitaminerna folat och B12 kan även orsaka svår trötthet, orkeslöshet, utmattning och yrsel. Symtomen kan variera betydligt från person till person och kan lätt förväxlas med symtom på andra sjukdomar. Ett enkelt blodprov kan avgöra om dina symtom beror på B-vitaminbrist.

Riskgrupper

B12-brist och folatbrist är framförallt vanligt bland äldre. Det beror på att de har en högre risk för att drabbas av skador på magsäcken, vilket gör det svårare att ta upp B-vitaminer i magtarmkanalen. Med stigande ålder ökar också risken för ett otillräckligt intag av B-vitaminer. Äldre har oftare försämrad aptit och svårigheter att tugga, vilket i sin tur kan leda till att man undviker frukt och grönt, som innehåller livsnödvändiga B-vitaminer. Andra riskgrupper är gravida, som behöver extra mycket folat tidigt i graviditeten för att fostret ska utvecklas normalt. Även B12 är mycket viktigt för barnets tillväxt under graviditet och amning. Veganer, glutenintoleranta och personer som av andra anledningar äter en ensidig kost kan också ligga i riskzonen för att utveckla B-vitaminbrist. Veganer går helt miste om vitamin B12, som enbart finns i mat från djur, och behöver därför komplettera med ett kosttillskott.

Behandling

Det bästa sättet att undvika B-vitaminbrist är att äta en allsidig kost som innehåller mycket frukt, grönt och mejeriprodukter. Men om en brist redan har uppstått är det viktigt att ta läkarkontakt. B-vitaminbrist som upptäcks tidigt kan oftast behandlas med gott resultat, antingen i tablettform eller som injektioner. Blodbristen brukar försvinna relativt snabbt, medan det kan ta längre tid att bli av med symtom från nervsystemet.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020