B-vitaminer


Vad är B-vitamin bra för?


För att må bra och hålla dig frisk behöver du få i dig åtta olika typer av livsnödvändiga B-vitaminer. Av dem är vitamin B12, folsyra (folat) och B6 de viktigaste. B-vitamin behövs för att många av kroppens processer ska fungera optimalt, bland annat ämnesomsättningen, tillverkningen av röda blodkroppar, nervsystemets funktion och bildningen av viktiga beståndsdelar i kroppens DNA.

Eftersom kroppen inte kan producera B-vitamin själv är det viktigt att få i sig tillräckliga mängder genom maten. B-vitamin finns i animaliska livsmedel som kött, fisk, skaldjur, ägg och mejeriprodukter. Vissa typer av B-vitamin finns även i frukt, grönsaker, baljväxter och spannmål. Brist på B-vitamin kan orsaka en mängd olika hälsoproblem och ge symtom som trötthet, yrsel, depression, domningar, barnlöshet och lättretlighet. Om du hör till riskgrupperna för B-vitaminbrist eller misstänker att du inte får i dig tillräckligt med B-vitamin genom kosten bör du rådgöra med din läkare. Ett enkelt blodprov kan avgöra om du lider av B-vitaminbrist.

Vitamin B12

Vitamin B12 behövs för att kroppen ska kunna tillverka röda blodkroppar, för cellernas ämnesomsättning och för att musklerna ska kunna få snabb energi. Vitaminet hjälper även signalämnena i hjärnan att ”prata” med varandra och är nödvändigt för tillverkningen av DNA, den genetiska kod som i sin tur programmerar alla nybildade celler. B12 finns framförallt i kött, fisk, skaldjur, ägg och mejeriprodukter. Brist på vitamin B12 är vanligare bland äldre, eftersom upptaget av vitaminet minskar med åldern. Veganer löper också större risk för B12-brist, eftersom de enbart äter livsmedel som kommer från växtriket. Under fosterstadiet och ungdomen innebär brist på B12 försämrad tillväxt och utveckling. B12-brist hos vuxna påverkar alla celler som har kort livslängd och som därför måste nybildas ofta. Främst gäller detta röda och vita blodkroppar samt alla celler längs mag-tarmkanalen. B12-brist kan därför leda till blodbrist, försämrat immunförsvar och förändringar i slemhinnorna.

Folat

Folat (folsyra) är liksom B12 nödvändigt för att cellerna, nervsystemet och tillverkningen av DNA ska fungera normalt. Livsmedel som är rika på folat är bland annat fullkornsprodukter, filmjölk, yoghurt, leverpastej, gröna bladgrönsaker, baljväxter, kål, rotfrukter, samt vissa andra grönsaker, frukter och bär. Folat är extra viktigt för kvinnor som är eller planerar att bli gravida, eftersom det främjar blodbildningen och en normal fosterutveckling. B-vitaminbrist under graviditeten kan leda till fosterskador som ryggmärgsbråck. För att folat ska ha någon effekt på fosterutvecklingen är det viktigt att nivåerna är normala redan innan befruktningen. 

B6

Vitamin B6 behövs för att nervsystemet ska fungera normalt och för att kroppen ska kunna bilda och bryta ner aminosyror. Vitamin B6 behövs också när en del aminosyror omvandlas till aminer, bland annat serotonin och dopamin som fungerar som signalämnen i hjärnan. Brist på B6 kan därför påverka både humöret och hjärnans funktioner. Det kan också leda till blodbrist, kramper och hudförändringar runt mun, näsa och ögon. Höga halter av vitamin B6 finns framförallt i kött, fågel, korv och ägg, men även i potatis, bär, bröd, juice. Eftersom B6 finns i så många vanliga livsmedel är brist på grund av otillräckligt kostintag mycket ovanligt .

B1, B2 och Niacin

Både vitamin B1 (tiamin), B2 (riboflavin) och niacin deltar i kroppens nedbrytning av kolhydrater och fett till energi. Specifikt för vitamin B1 är att det behövs för att bilda en av byggstenarna i cellernas DNA. Livsmedel som är rika på vitamin B1 är bland annat fläskkött, inälvsmat, bönor, ärtor, sparris, vetegroddar, jäst och spannmål. Vitamin B2 finns förutom i kött, fisk och ägg även i vissa mejeriprodukter. Vitaminet behövs för att reparera antioxidanten glutation, samt för nedbrytningen av protein. Brist på B2 kan ge förändringar i huden och kroppens slemhinnor. Niacin, som även kallas vitamin B3, behövs när kroppen reparerar skador i cellernas DNA. Allvarlig niacinbrist kan leda till hudsjukdomen pellagra.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020