Symtom och behandling
D-VITAMINBRIST


Symtom på D-vitaminbrist kan variera från person till person men är ofta diffusa. Vissa kan ha D-vitaminbrist utan att uppleva några symtom alls. Andra drabbas av trötthet, muskelsvaghet och värk i skelettet.

dvitamin sol hav iStock by Getty Images

Eftersom D-vitaminbrist kan leda till symtom som ofta förknippas med andra sjukdomar, till exempel fibromyalgi och kronisk trötthet, kan tillståndet vara svårt att upptäcka på ett tidigt stadium.

Svår D-vitaminbrist kan däremot leda till symtom på osteomalaci eller myopati, vilket innebär att muskelfibrerna inte fungerar som de ska. Då kan man bland annat drabbas av:

  • allmän muskelsvaghet
  • värk i skuldra, överarm, höft och lår
  • symmetrisk, diffus smärta i ländryggen, lårbenet och bäckenet
  • ökad risk att drabbas av frakturer

Ibland kan smärtan bli så svår att man får svårt att gå, eller utvecklar så kallad ”ankgång”.

UTREDNING OCH AV D-VITAMINBRIST

På våra nordliga breddgrader kan vi bara få D-vitamin från solen under sommarhalvåret, från april till september, och därför är risken för att drabbas av D-vitaminbrist extra stor på vintern. Som tur är finns det en effektiv behandling för D-vitaminbrist i form av tabletter eller droppar som skrivs ut av läkare.

Utredning och behandling av D-vitaminbrist görs i regel av en allmänläkare. Om läkaren misstänker att bristen har lett till osteomalaci, det vill säga benuppmjukning, får man i regel remiss till en specialistläkare. D-vitaminnivån i kroppen kan mätas med ett enkelt blodprov och anges i enheten nmol/L. Gränsen för D-vitaminbrist brukar dras vid nivåer på 25 nmol/L eller under, men för lindrigare bristtillstånd finns ingen enhetlig definition. I Sverige används ofta de här värdena som riktmärke:

Dosen varierar från person till person och är bland annat beroende av hur allvarlig bristen är och om det finns några underliggande sjukdomar som påverkar kroppens upptag av D-vitamin. En del behöver ta sitt D-vitamin varje dag eller en gång i veckan, medan andra får sin behandling för
D-vitaminbrist en gång i månaden eller en gång om året. Om du har fått diagnosen osteoporos eller ligger i riskzonen för att utveckla benskörhet, ges i regel medicin som innehåller både
D-vitamin och kalcium. Målet med behandlingen är att återställa D-vitaminnivån i kroppen.

< 25 nmol/L D-vitaminbrist
25-50 nmol/L Otillräckliga nivåer
> 50 nmol/L Tillräckliga nivåer
75 nmol/L Optimal nivå

BEHANDLING AV BARN

D-vitaminbrist hos barn kan leda till rakit, en sjukdom som gör att skelettet blir mjukt och deformerat. Rakit är mycket ovanligt i Sverige, eftersom barn får D-droppar i förebyggande syfte tills de fyller två år, De barn som löper störst risk för brist är de som är mörkhyade, bär heltäckande kläder året runt eller sällan kommer ut i solen. Fetma, malabsorptionssjukdomar som celiaki, samt D-vitaminbrist hos mamman kan också orsaka D-vitaminbrist hos barn. Helammade barn som inte får något tillskott riskerar också att drabbas.

Behandling av D-vitaminbrist hos barn innebär precis som för vuxna att D-vitaminbalansen återställs till normala nivåer. Dosen kan variera och beror på barnets ålder och hur allvarlig
D-vitaminbristen är.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020