D-vitaminbrist


VAD ÄR D-VITAMINBRIST?


D-vitamin är en fettlöslig vitamin som produceras av kroppen och behövs för många av kroppens grundläggande funktioner. D-vitaminbrist är ett globalt hälsoproblem som bidrar till osteoporos och beräknas drabba upp till en miljard människor i olika åldrar i hela världen.

d-vitaminbrist iStock by Getty Images

D-vitamin hjälper kroppen att absorbera kalcium från tarmarna, något som tex är nödvändigt för normal benutveckling. D-vitaminet reglerar också kalcium- och fosfornivåerna i blodet, vilket indirekt gör det möjligt för ny benvävnad att mineraliseras och bli hård.

Att bygga starka ben är en process som börjar redan i livmodern. Studier har visat att sannolikheten för att födas med låg bentäthet, vilket kan leda till osteoporos senare i livet, är högre om modern lider av D-vitaminbrist under graviditeten. D-vitaminet hjälper skelettet att växa under barndomsåren och bidrar till god benhälsa.

solnedgang dvitaminbrist iStock by Getty Images

RISKFAKTORER FÖR D-VITAMINBRIST

Det finns flera orsaker till D-vitaminbrist. Att hålla sig inomhus mycket och bära kläder som täcker hela kroppen året runt kan öka risken för brist. Många äldre peroner är sårbara för benskörhet, delvis på grund av att de tenderar att vara inomhus mer och delvis för att hudens förmåga att producera D-vitamin försämras med åren. Mörkhyade personer är också mer utsatta än andra.

Symptom på D-vitaminbrist

I vissa fall kan allvarlig D-vitaminbrist leda till kramp och ben- eller ledvärk men ofta har tillståndet inga symtom. Det bästa sättet att ta reda på om du har D-vitaminbrist är att göra ett blodprov. Om du har blivit diagnostiserad med låg bentäthet eller osteoporos, kommer din läkare troligtvis att skriva ut D-vitamin och kalcium i kombination med en osteoporosmedicin, för att minska risken för frakturer.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020