OSTEOPOROSBEHANDLING

Det finns ingen bot för benskörhet, osteoporos, men med en behandling som kombinerar motion, medicin och en kost som är rik på kalcium och D-vitamin ökar du chansen att förebygga framtida frakturer väsentligt. En osteoporosbehandling kan variera beroende på flera faktorer, bland annat ålder, kön, hur långt gången sjukdomen är och vilken typ av behandling du själv föredrar.

Om du inte har fått någon diagnos ännu men tror att du ligger i riskzonen bör du fråga din läkare om du kan göra ett bentäthetstest, eftersom det är det enda sättet att ta reda på om du har sjukdomen eller inte. I de tidiga stadierna orsakar osteoporos sällan några symtom och tyvärr är en fraktur ofta det första tecknet på sjukdomen. När du väl har fått en så kallad fragilitetsfraktur löper du dubbelt så stor risk att drabbas av en till, jämfört med någon som inte har haft någon tidigare fraktur. För att bryta den här så kallade frakturkedjan är det viktigt att söka hjälp och få osteoporosbehandling tidigt. Med medicinsk behandling kan du halvera risken för en andra fragilitetsfraktur.

KALCIUM OCH D-VITAMIN

En nyttig, balanserad kost som är rik på kalcium och D-vitamin är en viktig del av osteoporosbehandlingen. Mjölk och mejeriprodukter som yoghurt och ost är utmärkta kalciumkällor och är även rika på protein och spårämnen. Fisk på burk, gröna bladgrönsaker och vissa frukter och nötter har också hög kalciumhalt. I många länder är det också vanligt att vissa livsmedel berikas med kalcium.

För att kunna ta till sig kalciumet och hålla skelettet friskt behöver kroppen även D-vitamin. Den bästa D-vitaminkällan är solen, men höga halter av D-vitamin finns även i ett fåtal livsmedel som fet fisk och fiskleverolja. Många livsmedel är berikade med D-vitamin, till exempel modersmjölksersättning, sojamjölk, vissa yoghurt- och mjölksorter, samt margarin. D-vitamin i kosten är extra viktigt för personer som bor på nordliga breddgrader, där man inte kan få tillräckligt med D-vitamin från solen på vintern, och för personer som för kulturella eller religiösa skäl har på sig heltäckande klädsel året runt.

MOTION

För att hålla skelettet starkt är det viktigt att cellerna i benvävnaden får arbeta. Viktbärande träning är särskilt nyttigt om du har osteoporos, eftersom det främjar produktionen av ny benvävnad. Att gå, springa, dansa och gå i trappor är några exempel på bra viktbärande aktiviteter. Motståndsträning är också viktigt för att stärka musklerna, öka bentätheten och minska risken för frakturer. Att använda viktmaskiner eller lösa vikter är bra alternativ för motståndsträning om du har osteoporos. För att förbättra smidighet och balans kan du pröva yoga och tai chi. Tänk bara på att vissa rörelser, till exempel framåtböjningar och ryggradsvridningar, kan vara olämpliga om du har en förhöjd risk för frakturer. Försök att hitta en träningsform som du gillar – då blir det lättare att hålla sig till en rutin.

LÄKEMEDEL OCH MEDICINSK BEHANDLING

Att motionera och äta rätt är viktigt för benhälsan, men om du redan har osteoporos behöver du förmodligen även ta en osteoporosmedicin. Din ålder och sjukdomens svårighetsgrad kan påverka dina valmöjligheter, så prata med din läkare om vilken osteoporosbehandling som passar dig och dina behov. De flesta osteoporosläkemedel är så kallade antiresorptiva läkemedel, som ökar benmassan genom att bromsa bennedbrytningen. De vanligaste antiresorptiva läkemedlen är bisfosfonater, som skrivs ut tillsammans med kalcium och D-vitamin. Den här typen av behandling både förebygger och behandlar osteoporos, så att risken för frakturer minskar.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020