HUR FÅR JAG EN OSTEOPOROSDIAGNOS?


Eftersom osteoporos är en tyst sjukdom utan några symtom, är den underdiagnostiserad och underbehandlad. Om du misstänker att du riskerar att få osteoporos är det viktigt att du pratar med din läkare om att göra en bentäthetsmätning, eftersom det är det enda sättet att diagnostisera sjukdomen.

När du redan har brutit ett ben ökar risken för att du ska bryta ett till, så ju tidigare du kan få en osteoporosdiagnos, desto snabbare kan du få behandling och förebygga framtida frakturer. Du ska inte behöva acceptera brutna ben bara för att du åldras!

Förutom att mäta din bentäthet ställer läkaren förmodligen frågor om din sjukdomshistoria och andra omständigheter som kan göra att du hamnar i riskzonen för osteoporos. Till exempel kan ålder, kön, ärftlighet, sjukdomar, tidigare frakturer och diverse livsstilsfaktorer göra dig mer utsatt för osteoporos. Det kan också hända att läkaren undersöker din ryggrad och mäter dig för att se om din längd har minskat.

VAD ÄR EN BENTÄTHETSMÄTNING?

En bentäthetsmätning beräknar hur ”tjock” benvävnaden är och görs oftast med en DXA-apparat. DXA står för dual energy X-ray absorptiometry och apparaten kan användas för att mäta olika delar av skelettet på bara några minuter. Mätresultatet är en bild av allt som ditt skelett har varit med om hittills. Anorexia, rökning, klimakteriet, alkohol, vissa mediciner och en kost som är fattig på kalcium och D-vitamin är några av de faktorer som kan ha en negativ effekt på din bentäthet. Bentäthetstestet känns inte och brukar inte upplevas som obehagligt.

VAD ÄR FRAX?

Ibland kombineras bentäthetsresultaten med andra riskfaktorer och bearbetas av ett datorbaserat verktyg som kallas FRAX. Med hjälp av FRAX kan läkaren både beräkna sannolikheten för att du kommer att bryta höften någon gång under de kommande tio åren, och sannolikheten för att du både kommer att bryta höften eller något annat stort ben.

Om man misstänker att man har osteoporos är det i flera landsting möjligt att skriva en så kallad egenremiss. Där kan man som patient be om att få utföra en bentäthetsmätning, s k DXA-mätning. För att bedöma om en mätning av bentäthet är aktuell kan FRAX-resultatet med den uppskattade 10-årsrisken för att få en fraktur vara en bra vägledning. Man ska då uppnå ett värde över 15 %.

TOLKA RESULTATET FRÅN DIN BENTÄTHETSMÄTNING

Resultatet från bentäthetsmätningen anges med ett så kallat T-score som jämför din bentäthet med vad som är normalt för en frisk, ung person av samma kön. Normal bentäthet ger i vanliga fall ett T-score som ligger över -1. Ett T-score mellan -1 och -2,5 brukar tyda på låg bentäthet (vilket kallas för osteopeni) och ett T-score på -2,5 eller lägre betyder att du har osteoporos.

Låg bentäthet är inte nödvändigtvis farligt, men om du fortsätter att förlora benvävnad i snabb takt är sannolikheten större för att utveckla osteoporos. Låg bentäthet i kombination med andra faktorer, som ålder eller ärftlighet, kan också öka risken. Det är till exempel mer troligt att kvinnor som gått igenom klimakteriet och män över 50 kommer att behöva behandling för osteoporos.

ANDRA VERKTYG FÖR ATT GÖRA EN OSTEOPOROSDIAGNOS

Om din bentäthetsmätning tyder på att du har ett skört skelett kan det hända att din läkare väljer att göra blod- och urinprov för att ta reda på orsakerna. Några vanliga kroppsfunktioner som brukar testas är:

  • kalciumnivå
  • sköldkörtelfunktion
  • bisköldkörtelhormonnivå
  • testosteronnivå (hos män)
  • D-vitaminnivå

Beroende på resultatet från de här testerna kan läkaren avgöra om det är andra sjukdomar som kan ligga bakom din låga bentäthet. I så fall har du något som kallas för sekundär osteoporos.

OSTEOPOROSMEDICINER

Det finns många olika typer av läkemedel för att behandla osteoporos men alla har samma mål – att minska din risk för benbrott.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020