OSTEOPOROSMEDICINER


Det finns många typer av läkemedel för att behandla osteoporos. Syftet med medicinerna är detsamma – nämligen att minska risken för benbrott – men de tacklar sjukdomen på olika sätt. Den vanligaste typen av medicin är så kallade antiresorptiva läkemedel, till exempel bisfosfonater, som ökar bentätheten genom att hämma bennedbrytningen. Kalcium och D-vitamin bör också skrivas ut tillsammans med den benspecifika medicinen. Det är särskilt viktigt för äldre och personer som riskerar att få kalcium- eller D-vitaminbrist.

Vissa osteoporosläkemedel tas i form av en tablett och andra injiceras, vissa intravenöst och andra subkutant, det vill säga under huden. Vissa mediciner tas varje dag eller varje vecka, medan andra tas en gång i månaden, några gånger per år eller bara en gång om året. Eftersom alla människor är unika är det inte säkert att samma medicin fungerar för alla. Din ålder, osteoporosens svårighetsgrad och huruvida du har andra problem med hälsan påverkar läkarens val av medicin.

ANTIRESORPTIVA OSTEOPOROSMEDICINER

När du tar en antiresorptiv medicin bromsas bennedbrytningen, samtidigt som kroppen fortsätter att producera ny benvävnad i samma takt som förut. Följden blir att bentätheten ökar. Den vanligaste typen av antiresorptiva läkemedel är bisfosfonater, som används både för att förebygga och behandla osteoporos. De introducerades i mitten av 1990-talet och kan minska risken för ryggradsfrakturer och höftfrakturer med så mycket som 60 respektive 50 procent på tre år. Om du behandlas med antiresorptiva mediciner är målet att behålla eller öka bentätheten och förebygga frakturer.

ANABOLA OSTEOPOROSMEDICINER

Anabola läkemedel behandlar osteoporos genom att producera ny benvävnad snabbare än den gamla vävnaden bryts ner. De ökar bentätheten och reparerar mikroskopiska defekter i skelettet. Målet är både att öka mängden benvävnad, samt förbättra kvaliteten på skelettet och göra det starkare. Anabola läkemedel innehåller antingen teriparatid, vilket är en modifierad form av mänskligt bisköldskörtelhormon (PTH 1-34), eller en syntetisk form av samma hormon (PTH 1-84), och skrivs vanligtvis ut till personer som har allvarlig osteoporos och redan har haft en eller flera frakturer. Teriparatid och PTH 1-84 injiceras subkutant och kan minska frakturrisken i ryggraden med så mycket som 90 procent.

KALCIUM OCH D-VITAMIN

Om du har en förhöjd risk för kalcium- eller D-vitaminbrist, kan det hända att du behöver ett receptbelagt tillskott för att täcka ditt dagliga behov. Om du har blivit diagnostiserad med låg bentäthet eller osteoporos, bör kalcium och D-vitamin skrivas ut tillsammans med den benspecifika medicinen.

LÄS MER OM HUR MAN FÅR ETT STARKT SKELETT

Starka Sidor innehåller nyheter, reportage och artiklar om hur man får ett starkt skelett och bevarar den inre styrkan.

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020