Riskerar du att få en fraktur på grund av benskörhet?


50% av alla kvinnor och 25% av alla män kommer under sin levnadstid att drabbas av en osteoporosfraktur1. Hur stor är risken att du drabbas?

Om osteoporos upptäcks i tid kan behandling förhindra onödiga frakturer i framtiden.


Testa dig själv!

För att minska risken att drabbas av en framtida osteoporosfraktur kan det vara klokt att testa dig redan nu.


  • Har du tidigare fått en fraktur i vuxen ålder och inte blivit utredd för benskörhet?
  • Har du blivit kutryggig och minst 3–5 cm kortare på längden?
  • Har du osteoporos/benskörhet i släkten?
  • Har du behandlats med kortisontabletter under en längre tid? (>3 mån)
  • Om kvinna, kom du tidigt i klimakteriet?

Svarar du ja på någon av frågorna kan det vara en idé att kontakta din vårdcentral för att diskutera risken för att drabbas av osteoporosfraktur.

referenser

  1. SOS Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Systematisk riskvärdering, utredning och behandling vid fragilitetsfraktur Uppdatering sid 5

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020