Symtom


Om du drabbas av en fraktur medan du håller på med en vardaglig aktivitet som normalt sett inte borde vara skadlig, kan det vara ett tecken på långt framskriden osteoporos. Sådana här så kallade lågenergifrakturer, eller fragilitetsfrakturer, kan till exempel inträffa när du hostar, nyser, går in i ett bord, böjder dig framåt, lyfter upp något på en hylla eller ramlar från stående position.

RYGGONT

Om du plötsligt får en intensiv smärta i ryggen som blir värre när du står eller går, eller du har svårt för att böja dig framåt, lyfta saker eller vrida på kroppen, kan det bero på en fraktur i ryggraden som orsakats av osteoporos. Kotfrakturer, som även kallas för kompressionsfrakturer, uppstår när ryggkotorna trycks mot varandra. Upprepade framåtböjningar kan till exempel räcka för att orsaka en spricka i en svag ryggrad hos en äldre person. Det är bara runt en tredjedel av alla kotfrakturer som orsakar smärta, vilket gör dem svåra att diagnostisera. Frakturer i den lägre ryggraden orsakar oftare smärta än frakturer i den övre ryggraden. I vissa fall kan kompressionsfrakturer i ländkotorna vara mycket plågsamma och göra det svårt att röra sig eller ens sitta ner. Kvinnor som är äldre än 50 och har osteoporos har störst risk för kotfrakturer.

FRAMÅTBÖJD HÅLLNING

En krökt rygg (ibland kallad puckelrygg) och framåtböjd hållning är andra vanliga tecken på långt framskriden osteoporos. Den medicinska termen för den här typen av missbildning är kyfos och tillståndet orsakas av frakturer som uppstår när flera kotor är ihopklämda.

MINSKAD KROPPSLÄNGD

Var uppmärksam på din längd – om du tappar tre centimeter eller mer på ett till två år kan det vara ett tecken på osteoporos.

LÅNGSIKTIGA FÖLJDER AV OSTEOPOROS

Symtomen på osteoporos är ofta obefintliga i början, men eftersom de långsiktiga följderna kan vara ganska allvarliga är det viktigt att försöka förebygga sjukdomen. De vanligaste följderna av osteoporos är frakturer, krökt rygg (så kallad puckelrygg), och långvariga funktionsnedsättningar.

I vissa fall kan osteoporos till och med leda till döden, antingen som ett direkt resultat av en fraktur, eller på grund av komplikationer som uppstår i samband frakturen. Frakturerna som orsakas av osteoporos kan också vara mycket smärtsamma och många av de som lever med sjukdomen behöver hjälp för att klara vardagen.

SAMBANDET MELLAN OSTEOPOROS OCH LÅG BENTÄTHET

Osteoporos är en sjukdom som präglas av låg bentäthet, eller ett skört skelett. Låg bentäthet inträffar när kroppen inte tillverkar tillräckligt mycket ny benvävnad för att ersätta den som bryts ner naturligt när man åldras. När man är ung växer skelettet och blir hela tiden starkare. Den här processen fortsätter i regel till 25-årsåldern, då de flesta når det som kallas peak bone mass (högsta uppnådda benmassa). När man blir äldre börjar kroppen normalt sett förlora mer benvävnad än den kan producera, vilket gör att bentätheten minskar. För de flesta kvinnor trappas bennedbrytningen upp under några år efter klimakteriet, medan män förlorar benvävnad i en långsammare, jämnare takt. Ju mer benmassa du bygger upp i din ungdom, desto mer finns lagrat och skyddar dig mot osteoporos när du blir äldre.

Låg bentäthet kallas för osteopeni och kan leda till osteoporos, särskilt när det förekommer i kombination med vissa riskfaktorer. Det är normalt att bentätheten minskar när man blir äldre, men osteoporos och brutna ben ska inte behöva vara en del av ditt åldrande!

OLIKA TYPER AV FRAKTURER

Om din osteoporos är långt framskriden kan minsta lilla stöt orsaka en fraktur. Och när du väl har fått en fraktur på grund av osteoporos, ökar risken för att du ska drabbas av en till.

Kotfrakturer, eller så kallade kompressionsfrakturer i kotpelaren, är nästan dubbelt så vanliga bland osteoporospatienter som höft- och handledsfrakturer tillsammans. De här frakturerna kan vållas av vardagliga saker som att man hostar, nyser, lyfter något eller böjer sig framåt, och är ofta det första tecknet på att skelettet har blivit skört av sjukdomen. Kotfrakturer kan leda till att ryggraden kröks och kroppslängden minskar, samt att man kan få ont och svårt att andas, eftersom utrymmet i bröstkorgen krymper.

Höftfrakturer beror i 90 procent av fallen på att man ramlar. Ungefär 15 procent av alla frakturer som orsakas av osteoporos är höftfrakturer, och de måste i regel opereras för att helt eller delvis ersätta höftleden. Efteråt är det vanligt att man måste ligga inlagd på sjukhus under en period och genomgå rehabilitering. Risken för att dö efter en höftfraktur är högre för män än för kvinnor. Höftfrakturer är den allvarligaste följden av osteoporos.

Handledsfrakturer orsakas ofta av fallolyckor och är mycket vanliga, särskilt bland kvinnor över 50. De här frakturerna är ofta mindre allvarliga, eftersom de inte påverkar hela kroppen utan enbart armens rörelse, och de flesta handledsfrakturer kräver inte operation. Det är ofta den första typen av fraktur som drabbar personer med osteoporos.

Ryggradskrökning inträffar när kotorna i ryggraden försvagas av osteoporos, så att de sjunker ihop (komprimeras). När ryggraden kröks kan man få ont i ryggen, minska i kroppslängd och få svårt att andas. Om det blir för mycket tryck på en viss kota, till exempel på grund av ett fall, en sträckning, vridning eller nysning, kan den spricka och orsaka en kompressionsfraktur.

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020