VAD ÄR SYMTOMEN PÅ OSTEOPOROS?

FRAKTURER FRÅN LINDRIGT TRAUMA

Om du drabbas av en fraktur medan du håller på med en vardaglig aktivitet som normalt sett inte borde vara skadlig, kan det vara ett tecken på långt framskriden osteoporos. Sådana här så kallade lågenergifrakturer, eller fragilitetsfrakturer, kan till exempel inträffa när du hostar, nyser, går in i ett bord, böjder dig framåt, lyfter upp något på en hylla eller ramlar från stående position.

RYGGONT

Om du plötsligt får en intensiv smärta i ryggen som blir värre när du står eller går, eller du har svårt för att böja dig framåt, lyfta saker eller vrida på kroppen, kan det bero på en fraktur i ryggraden som orsakats av osteoporos. Kotfrakturer, som även kallas för kompressionsfrakturer, uppstår när ryggkotorna trycks mot varandra. Upprepade framåtböjningar kan till exempel räcka för att orsaka en spricka i en svag ryggrad hos en äldre person. Det är bara runt en tredjedel av alla kotfrakturer som orsakar smärta, vilket gör dem svåra att diagnostisera. Frakturer i den lägre ryggraden orsakar oftare smärta än frakturer i den övre ryggraden. I vissa fall kan kompressionsfrakturer i ländkotorna vara mycket plågsamma och göra det svårt att röra sig eller ens sitta ner. Kvinnor som är äldre än 50 och har osteoporos har störst risk för kotfrakturer.

FRAMÅTBÖJD HÅLLNING

En krökt rygg (ibland kallad puckelrygg) och framåtböjd hållning är andra vanliga tecken på långt framskriden osteoporos. Den medicinska termen för den här typen av missbildning är kyfos och tillståndet orsakas av frakturer som uppstår när flera kotor är ihopklämda.

MINSKAD KROPPSLÄNGD

Var uppmärksam på din längd – om du tappar tre centimeter eller mer på ett till två år kan det vara ett tecken på osteoporos. På lång sikt kan obehandlad osteoporos leda till att kroppslängden minskar med upp till 15 centimeter.

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020