VAD ÄR OSTEOPOROS?


Varje år drabbas 70 000 personer i Sverige av så kallade fragilitetsfrakturer på grund av bensjukdomen osteoporos - benskörhet. Frakturerna kan vara smärtsamma och orsaka rörelsehinder.

d-vitaminbristimage from: Adobe Stock

Ordet osteoporos betyder bokstavligen “poröst ben” och sjukdomen uppstår när kroppen förlorar mer benvävnad än den kan ersätta. Det gör i sin tur att skelettet blir skört och att benen lätt bryts. Faktum är att skelettet kan bli så skört av osteoporos att en fraktur kan uppstå bara av att man till exempel stöter i ett bord eller hostar. Oftast är det ryggraden, handlederna och höfterna som drabbas av fragilitetsfrakturer, men benskörhet kan påverka hela skelettet.

VANLIGARE HOS KVINNOR OCH ÄLDRE

Osteoporos är särskilt vanligt bland kvinnor och äldre. Hälften av alla kvinnor över 50 kommer att få en fraktur någon gång i livet, vilket innebär att risken för en fragilitetsfraktur är högre än den sammantagna risken för cancer i bröst, äggstockar och livmoder. Bland män är risken för benskörhet större än risken för prostatacancer – var fjärde man över 50 kommer någon gång att få en fragilitetsfraktur.

FAKTA OM OSTEOPOROS

Osteoporos gör inte ont och i de tidiga stadierna av sjukdomen är det vanligt att inte ha några symtom alls. En fraktur är ofta det första tecknet på benskörhet och osteoporos kallas därför för en tyst sjukdom. När sjukdomen går in i ett senare stadium, kan det hända att du får symtom som ryggvärk från en bruten eller hopsjunken ryggkota, framåtlutad hållning och minskad kroppslängd. Eftersom det är så ovanligt med symtom i början är sjukdomen underdiagnostiserad och innebär att många inte får rätt behandling efter en fraktur. Med tanke på att världens befolkning håller på att åldras och fallrisken är större hos äldre, kommer antalet osteoporosfall förmodligen att öka i framtiden.

PRIMÄR OCH SEKUNDÄR OSTEOPOROS

Det finns två typer av osteoporos, beroende på den underliggande orsaken till sjukdomen. Primär osteoporos beror på åldrande, klimakteriet och livsstilsfaktorer som stillasittande, rökning, alkohol och brist på kalcium och D-vitamin. Sekundär osteoporos orsakas i regel av andra sjukdomar, till exempel malabsorptionssyndrom, ledgångsreumatism, hypotyroidism och hyperparatyreos, eller läkemedelsbehandlingar som innehåller kortison.

BENSKÖRHET OCH FRAKTURER

När du en gång har haft en fraktur, är risken för att du ska få en till dubbelt så stor – och sannolikheten för att du ska få ännu fler ökar exponentiellt med varje fraktur. Förutom att ett benbrott kan vara smärtsamt och leda till handikapp, har de som drabbas av en höft- eller ryggradsfraktur även en ökad risk för att dö. Var femte äldre person som bryter en höft dör inom ett halvår, antingen på grund av problem med frakturen eller komplikationer från operationen. Många av de som överlever behöver hjälp dygnet runt.

OSTEOPOROS KAN FÖREBYGGAS

Som tur är kan du minska risken för att få en bensjukdom som osteoporos om du tar hand om ditt skelett hela livet, genom motion och en kost som är rik på kalcium. Om du är orolig för att få osteoporos är det bra att vara proaktiv och prata med din läkare. Fråga din läkare om din risk för benskörhetsfraktur. Risken kan man bedömma genom att använda t.ex. FRAX, ett riskuppskattningsverktyg på nätet som kan ge en uppfattning om din tioårsrisk för att drabbas av fraktur. För att förhindra framtida frakturer är det viktigt att upptäcka och behandla sjukdomen i ett tidigt skede.

RISKERAR DU BENSKÖRHET?

Ta reda på om du riskerar att utveckla osteoporos/benskörhet med vårt snabbtest.

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020