KVINNOR OCH BENSKÖRHET

Vem som helst kan få osteoporos men fyra gånger fler kvinnor än män drabbas av sjukdomen. Hälften av alla kvinnor över 50 kommer någon gång i livet att få en fraktur på grund av osteoporos. Den siffran är högre än risken för cancer i bröst, äggstockar och livmoder tillsammans. Det finns flera riskfaktorer för osteoporos hos kvinnor, framförallt klimakteriet, som är direkt kopplat till sjukdomen.

KALCIUM FÖR KVINNOR

För att hålla benmassan på normala nivåer och förebygga osteoporos är det viktigt att motionera och äta en kost som är rik på kalcium och D-vitamin, vilket hjälper kroppen att ta upp kalcium. Enligt Livsmedelsverket behöver flickor i åldern 10-17 år få i sig 900 mg kalcium per dag, medan kvinnor som är 18 år och äldre behöver 800 mg. Ibland räcker det inte med kost och motion och då kan det hända att din läkare skriver ut en osteoporosmedicin, ofta i kombination med kalcium och D-vitamin. Om du misstänker att du inte får i dig tillräckligt med kalcium kan det här snabbtestet visa om du behöver prata med din läkare. Läkaren kan rekommendera ett bentäthetstest och uppskatta din risk för benbrott under de närmsta tio åren. Ett bentäthetstest är det enda sättet att ta reda på om du har osteoporos, eftersom det är en tyst sjukdom som i början inte ger några symtom.

RISKFAKTORER FÖR OSTEOPOROS HOS KVINNOR

Många riskfaktorer är desamma för män och kvinnor, till exempel ålder, ärftlighet och vissa livsstilsfaktorer, medan andra orsaker till osteoporos enbart gäller för kvinnor.

ÅLDER

Bennedbrytningen ökar med åldern och ju äldre du är, desto större är sannolikheten för att du ska utveckla osteoporos. Kvinnor över 50 har en högre risk för att få sjukdomen än yngre kvinnor.

ÄRFTLIGHET

Om en av dina föräldrar har drabbats av en fragilitetsfraktur, är det större risk för att du också kommer att få osteoporos.

ETNICITET

Osteoporos kan drabba vem som helst, oavsett etnicitet, men mycket tyder på att kaukasiska kvinnor har högre risk än exempelvis latinska och afroamerikanska kvinnor.

KLIMAKTERIET

Det kvinnliga könshormonet östrogen bidrar till god benhälsa på två sätt: dels bromsar det bennedbrytningen och dels ökar det kalciumupptaget från tarmarna. Men under och efter klimakteriet sjunker östrogennivåerna dramatiskt, vilket skyndar på förlusten av benvävnad och ökar risken för osteoporos. Under de första fem åren efter klimakteriet tappar kvinnor i genomsnitt 3-5 procent av sin benmassa varje år, men efter 65 års ålder sjunker takten till ungefär 1 procent per år. Osteoporos drabbar framförallt äldre kvinnor men kvinnor som går igenom klimakteriet tidigt (före 40) har också en förhöjd risk, eftersom deras östrogenproduktion är låg under en längre tid.

HYSTEREKTOMI

Äggstockarna producerar det mesta östrogenet i din kropp och om de tas bort i samband med en hysterektomi sjunker östrogennivåerna och ökar risken för osteoporos.

AMENORRÉ

Amenorré uppstår när menstruationen upphör hos kvinnor i barnafödande ålder, till exempel för att man tränar för hårt eller inte äter tillräckligt. Amenorré brukar förknippas med kvinnliga elitidrottare och kvinnor som har ätstörningar som anorexia, och innebär att östrogenhalterna minskar, vilket i sin tur kan skada kroppens kalciumbalans. Anorektiska kvinnor utsöndrar i regel för mycket kalcium i urinen och har en bentillväxt som är lägre än normalt. Amenorré som framkallats av träning brukar leda till minskad bentäthet och har kopplats till ökad risk för stressfrakturer.

BENSTOMME OCH VIKT

Kvinnors skelett är i regel lättare och tunnare än mäns, och därför har de redan från början mindre benmassa att förlora. Små och nätta kvinnor är särskilt utsatta – vissa studier tyder på att risken för osteoporos ökar om man har ett kroppsmasseindex som ligger under 19. Slanka män med liten benstomme har också en högre risk än större, tyngre män.

GRAVIDITET OCH AMNING

När du är gravid får fostret i sig allt kalcium som det behöver från din kost. Om ditt kalciumintag är otillräckligt, frigör kroppen kalcium till fostret från skelettet, vilket kan orsaka förlust av benvävnad. De Nordiska näringsrekommendationerna rekommenderar att kvinnor ökar sitt kalciumintag från 800 mg till 900 mg under graviditet och amning. Benförluster som uppstår under amning är oftast tillfälliga.

TESTA VÅR KALCIUMKALKYLATOR

Äter du tillräckligt mycket kalcium? Få svar med hjälp av vår kalciumkalkylator.

HUR KAN MAN FÖREBYGGA OSTEOPOROS?

Genom att ta hand om ditt skelett hela livet kan du förebygga osteoporos och minska risken för de frakturer som ofta följer i sjukdomens spår.

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020