MALABSORPTION AV
B-VITAMINER


För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig B-vitaminerna i födan, måste de tas upp i tunntarmen. Det finns många faktorer som kan påverka den här processen – vissa är livsstilsbetingade men de allra flesta är förknippade med sjukdomar i magtarmkanalen som ofta drabbar äldre personer.

bvitamin familjiStock by Getty Images

Andra, mer ovanliga, orsaker till försämrat upptag av B-vitamin är alkoholism och kirurgiska ingrepp i magsäcken eller tunntarmen. Malabsorption av B12 och folat leder till att produktionen av röda blodkroppar i benmärgen störs.

SJUKDOMAR

Den vanligaste orsaken till B-vitaminbrist är atrofisk gastrit, en autoimmun sjukdom som leder till att magslemhinnan förlorar sin förmåga att producera tillräckligt mycket saltsyra. Det högre
pH-värdet gör i sin tur att det proteinspjälkande enzymet pepsin fungerar sämre. Detta leder till en kraftigt försämrad förmåga att frigöra B12 från matens proteiner, vilket på sikt kan ge
B12-brist. Atrofisk gastrit påverkar även magslemhinnans förmåga att tillverka intrinsic factor (IF), ett protein som binder B12 för att det ska kunna tas upp av kroppen. Autoimmun atrofisk gastrit är hereditär och ofta kopplad till hypotyreos, diabetes och vitiligo. Gastrit kan också orsakas av en långvarig helicobacterinfektion, som stör magsäckens saltsyreproduktion. I vissa fall kan atrofisk gastrit leda till perniciös anemi, vilket innebär att de röda blodkropparna förstoras och det uppstår en brist på vita blodkroppar och blodplättar. Prevalensen av perniciös anemi är cirka 2 procent bland de som är över 70 år.

Det finns även ett flertal olika diarrésjukdomar som gör att upptaget av näringsämnen från tarmen försämras. De kan vara utlösta av infektioner, men det finns även kroniska sjukdomar som ger diarrér, till exempel mikroskopisk kolit, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

KIRURGISKA INGREPP

Kirurgi där hela eller delar av magsäcken tas bort, till exempel gastric bypass, innebär att det finns färre celler kvar som kan tillverka IF och medför att B12-upptaget försämras eller försvinner helt. Medicinering med B12 genom regelbundna injektioner är då nödvändig. Eftersom det huvudsakliga B12-upptaget sker i nedre delen av tunntarmen, gäller samma sak om delar av tunntarmen tas bort.

ALKOHOL

Folat, B12 och B6 kan påverkas negativt av alkohol, då upptaget av vitaminerna från tarmen blir försämrat och den aktiva formen av folat och B6 i blodet minskar. Bra matvanor är därför ännu viktigare för den som regelbundet dricker vin, öl och/eller starkare drycker. Alkoholister är en särskilt utsatt grupp när det gäller brist på folat, B12 och B6. Det är även vanligt att de har brist på andra B-vitaminer, till exempel B1 (tiamin), som behövs för att musklerna och nerverna ska fungera normalt, samt för att kroppen ska kunna omsätta kolhydrater.

LÄKEMEDELSBEHANDLING

En del mediciner påverkar nivåerna av B12, folat och/eller B6 i kroppen, vilket innebär att
B-vitaminbehandlingar kan bli nödvändiga. Exempel på läkemedel som kan påverka
B-vitaminnivåerna är metformin, L-Dopa, protonpumpshämmare (till exempel omeprazol) och metotrexat.

ARV

Det finns flera ärftliga enzymdefekter som kan påverka kroppens B-vitaminbalans. Den vanligaste defekten drabbar så många som 10-15 procent av befolkningen. Dessa personer har en defekt i ett folatberoende enzym, vilket kan innebära att cellerna inte fungerar optimalt. Denna medfödda enzymdefekt kan dock överbryggas med hjälp av ett tillräckligt högt intag av folat, alternativt med läkemedelsbehandling med folat.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020