OTILLRÄCKLIGT INTAG AV
B-VITAMINER


Risken för att drabbas av B-vitaminbrist ökar med åldern, delvis på grund av att äldre oftare får sjukdomar som orsakar malabsorption och delvis på grund av ett otillräckligt intag av B-vitaminer. Framförallt gäller det B-vitaminerna B12 och folat. Bland äldre i Sverige beräknas så många som 10-15 procent ha brist på folat eller B12.

bvitaminbrist laxiStock by Getty Images

Även risken för brist på B6 och B2 (riboflavin) verkar öka med stigande ålder, även om det finns mindre underlag för det. Långt gången B-vitaminbrist hos äldre kan i vissa fall leda till blodbrist (anemi).

B-VITAMINBRIST HOS ÄLDRE

Den viktigaste anledningen till att risken för brist på B12 är större hos äldre personer är att skador på magsäckens slemhinna blir allt vanligare med åldern, vilket leder till malabsorption. Med stigande ålder ökar också risken för ett otillräckligt intag av B-vitaminer. Äldre har oftare försämrad aptit och äter en mer ensidig kost. Många har även svårt för att tugga, vilket i sin tur kan leda till att de undviker de frukter och grönsaker som är rika på B-vitaminer. Dessutom är det många äldre som äter mat som har tillagats i storkök och stått uppvärmd länge, vilket kan leda till att näringsämnen bryts ner.

OTILLRÄCKLIGT INTAG AV B12

Livsmedelsverket rekommenderar ett dagligt intag av 2,0 mcg av vitamin B12 för vuxna, samt 2,6 mcg för ammande kvinnor. Vitamin B12 finns enbart i animaliska produkter, vilket innebär att veganer måste komplettera sin kost med ett tillskott för att undvika brist. Personer som av andra skäl inte konsumerar mjölk, fil, ost eller andra mjölkprodukter ligger också i riskzonen, liksom glutenintoleranta som ofta äter ensidigt. Även behandlade celiakipatienter kan utveckla en
B-vitaminbrist om deras kost är för ensidig.

FOLATBRIST

Folat finns framförallt i många frukter och grönsaker, men även i fullkornsprodukter, lever, filmjölk och yoghurt.

Eftersom folat är en av byggstenarna vid produktionen av cellernas DNA och fostrets tillväxt, har gravida kvinnor ett extra stort behov av folat. Helst ska intaget fördubblas redan fyra månader innan befruktningstillfället. Brist på folat och/eller B12 ökar risken för återkommande missfall, havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt eller väger för lite vid födseln. Även om mamman inte har några symtom kan barnet få tydliga bristsymtom efter födseln, exempelvis försämrad tillväxt och störd mental utveckling.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020