BESTÄLL MATERIAL

Med hjälp av formuläret nedan kan du beställa material kostnadsfritt. Materialet finns även tillgängligt för nedladdning, klicka på den här länken.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Mylan Staff 02 May 2020