Beställa material - Divisun

Här kan du beställa material kostandsfritt och det finns även tillgängligt för nedladdning.

D-Vitamin flera språk

Patientinformation. Till patienter som har fått Divisun förskivet. Olika språk

Beställ 


Doskort

Doskort till HCP. Information om hur Divisun ska doseras.

 Beställ


ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020