Beställa material - Tridepos

Här kan du beställa material kostandsfritt och det finns även tillgängligt för nedladdning.

Tridepos patientinformation

Patientinformation. Hur patienter ska använda Tridepos.

Beställ  

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020