Kalcipos

OM LÄKEMEDLEN I KALCIPOS-SERIEN

Kalcipos-produkterna har funnits sedan 1997 och portföljen har kontinuerligt kompletterats. Läkemedlen finns i flera olika styrkor, beredningsformer och förpackningar för att ge möjlighet till individualiserad behandling. Produkterna är fria från onödiga tillsatser och tuggtabletterna har en neutral smak, för att underlätta användande under längre tid.

Kalcipos – D forte

Indikation

Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. VitaminD- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.

Versamma ämnen

Kalcium 500 mg som kalciumkarbonat Kolekalciferol (vitaminD3) 20 mikrogram (800 IE

Övrigt

Hjälpämne med känd effekt: sackaros 1.8 mg

Tilläggsbehandling vid osteoporos och förebyggande av brist på kalcium och vitamin D.

Osteoporos ska alltid tilläggsbehandlas med kalcium och D-vitamin för att uppnå bästa möjliga antiresorptiva effekt av benspecifik behandling om adekvata nivåer av dessa ämnen inte kan tillgodoses via kosten.

Skelettet består till stor del av kalcium och D-vitamin förbättrar upptaget av kalcium i tarmen. Läkemedelsverket rekommenderar tillägg av kalcium och vitamin D vid all behandling av osteoporos och extra viktigt är det vid behandling med kortison. Intaget av kalcium behöver vara större under vissa perioder av livet, t ex när skelettet växer eller när man blir äldre. Den viktigaste källan till D-vitamin är solen och det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd från kosten. För personer som inte exponeras för tillräckligt mycket sol, t ex beslöjade personer eller de som bor i solfattiga områden, blir det ännu viktigare att få i sig

D-vitamin från andra källor. Detsamma gäller äldre över 75 år som har svårare att bilda D-vitamin via huden.

Intaget av kalcium behöver vara större under vissa perioder av livet, t ex när skelettet växer eller när man blir äldre. Den viktigaste källan till D-vitamin är solen och det kan vara svårt att få i sig tillräcklig mängd från kosten. För personer som inte exponeras för tillräckligt mycket sol, t ex beslöjade personer eller de som bor i solfattiga områden, blir det ännu viktigare att få i sig
D-vitamin från andra källor. Detsamma gäller äldre över 75 år som har svårare att bilda D-vitamin via huden.

Kalcipos-D forte (kalcium 500 mg, vitamin D3 800 IE). Rx, F. ATC-kod: A12AX. Indikation: Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium hos äldre. Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist. Förpackningstyp:Filmdragerad tablett 90 st, 180 st och tuggtablett 90 st. Produktresumé senast uppdaterad: 2020-10-21. För ytterligare information och priser: www.fass.se .Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020