MALVITONA

Malvitona är en oral lösning som används vid B-vitaminbrist. Den innehåller B-vitaminer samt uppiggande och aptitstimulerande ämnen som t ex koffein och äppelvin. Förpackningen är en 700 ml flaska.

Indikation

Malvitona förebygger B-vitaminbrist vid nedsatt födointag eller ensidig kost.

Dosering

Doseringen för vuxna är 30 ml två gånger dagligen.

Vad innehåller Malvitona?

100 ml Malvitona innehåller: Tiaminnitrat 2,5 mg, riboflavinnatriumfosfat motsvarande riboflavin 5 mg, pyridoxinhydroklorid 7,5 mg, nikotinamid 50 mg, dexpanthenol 14 mg, koffein 165 mg.

Vem bör inte använda Malvitona?

Man bör inte använda Malvitona om man överkänslig mot något av innehållsämnena. Malvitona innehåller 15,7 % alkohol. Därför bör gravida och ammande inte använda läkemedlet. Det är även skadligt för människor som lider av alkoholism. Om man använder Malvitona bör man även tänka på att reaktionsförmågan kan nedsättas och påverka förmågan att köra bil eller utföra annat precisionsbetonat arbete.

Malvitona® 100ml innehåller: Tiaminnitrat 2,5mg, riboflavinnatriumfosfat motsvarande riboflavin 5mg, pyridoxinhydroklorid 7,5mg, nikotinamid 50mg, dexpanthenol 14mg, koffein 165mg. Rx. EF. ATC: A11EX00. Indikationer: Förebyggande av B-vitaminbrist vid nedsatt födointag eller ensidig kost. Dosering: Vuxna: 30ml 2 gånger dagligen. Förpackningt: 700ml glasflaska. Produktresumé senast granskad: 2016-09-01. För pris och fullständig information: se www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00

Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Malvitona.
Detta läkemedel innehåller 19,8 vol% etanol (alkohol) d.v.s. upp till 4700 mg per dos, motsvarande 119 ml öl (5 vol%), eller 50 ml vin (12 vol%) per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020