TRIOBE

TrioBe är ett kombinationsläkemedel (B12, folsyra, B6) som förebygger symtomgivande B-vitaminbrist.

INDIKATION

TrioBe har indikationen ”Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framförallt hos äldre."

VAD INNEHÅLLER TRIOBE?

Verksamma ämnen: Folsyra 0,8 mg, vitamin B12 0,5 mg, vitamin B6 3 mg.

Övrigt: Kalciumvätefosfat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, magnesiumstearat, kiseldioxid.

VARFÖR TRIOBE?

B-vitaminer är viktiga för att upprätthålla cellernas naturliga funktioner. Ingående mängder i TrioBe har valts för att förebygga symtomgivande bristsituationer framförallt hos äldre, som ofta har ett försämrat upptag och ofta även ett lågt intag av folsyra och vitamin B12. Använda mängder har i studier visats kunna reducera förhöjda halter av homocystein.

TrioBe används förebyggande vid symtomgivande brist på vitamin B6, vitamin B12 och folsyra på grund av otillräckligt födointag eller dåligt upptag av näring, framförallt hos äldre.

TrioBe ska inte användas av patienter som opererat bort en större del av tunntarmen eller av dem som är överkänsliga mot något av de ingående ämnena.

Effekten kan påverkas om vissa andra läkemedel tas samtidigt, t ex läkemedel mot epilepsi som fenobarbital och fenytoin samt folsyraantagonister som metotrexat, trimetoprim och pyrimetamin. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Rekommenderad dosering är en tablett dagligen.

Risken för biverkningar är låg vid rekommenderad dosering. Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Utslag av acnetyp. Allergiska hudreaktioner som nässelfeber, klåda, hudrodnad.

TrioBe (cyanokobalamin, folsyra, vattenfri). Rx, EF. ATC-kod: A11EA. Indikation: Förebyggande av symtomgivande brist på vitamin B6 , vitamin B12 och folsyra vid otillräckligt födointag eller malabsorption, framförallt hos äldre. Förpackningstyp: Tablett 100 st burk, Tablett 250 st burk. Produktresumé senast uppdaterad: 2018-06-29. För ytterligare information och priser: www.fass.se. Marknadsförs av: Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020