Läkemedel


Det finns ett stort antal benspecifika läkemedel att tillgå för att minska risken för ytterligare benskörhetsfrakturer hos patienter med osteoporos.

lakemedeliStock by Getty Images

Gemensamt för såväl anabola läkemedel som de antiresorptiva, är att de bör kombineras med ett tillägg av kalcium och vitamin D om patienten inte kan tillgodose behovet av dessa ämnen via kosten.

VEM RISKERAR ATT FÅ OSTEOPOROS?

Reversibla och icke-reversibla riskfaktorer

MER OM FRAX

FRAX-verktyget har tagits fram av för att uppskatta frakturrisken för en patient. FRAX-algoritmen ger 10-årssannolikheten för fraktur. Resultatet är sannolikheten att få höftfraktur inom 10 år och sannolikheten att få en ”osteoporotisk fraktur” (klinisk kot-, handleds-, höft- eller överarm/axel-fraktur).

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020