STOPPA FRAKTURKARRIÄREN
I TID


Ett förenklat remissförfarande, en frakturkoordinator och en eldsjäl har varit några av framgångsfaktorerna för en fungerande osteoporosvård i Norrtälje.

osteoporos frakturer

iStock by Getty Images

Hans Jutberger och Evalena Sandhber berättar följande, vi startade frakturkedjan som ett pilotprojekt hösten 2013, trots att vi inte hade en egen DXA-mätare, berättar Hans Jutberger, överläkare i geriatrik på vårdbolaget TioHundra i Norrtälje.

I december 2014 skärpte Socialstyrelsen rekommendationerna om osteoporosvård eftersom alldeles för få patienter utreds och behandlas. I Sverige inträffar runt 70 000 frakturer varje år som beror på osteoporos men endast drygt var tionde patient får förebyggande läkemedelsbehandling inom ett år efter en fragilitetsfraktur. I Norrtälje har man valt att bygga upp en frakturkedja i enighet med Socialstyrelsens skärpta rekommendationer.

STARTADE FRAKTURKEDJA I NORRTÄLJE

Idag är det betydligt fler patienter som utreds och behandlas för osteoporos i Norrtälje än innan frakturkedjan startade som pilotprojekt 2013. Dessutom finns numera en DXA-mätare (Dual Energy X-ray Absorptiometry) på osteoporosmottagningen, som gör att patienterna slipper åka till Danderyds sjukhus för bentäthetsmätning.

– Så som vi arbetar här har man arbetat i England i många år och med goda resultat. Man behöver inte alltid vara heltäckande över en region utan kan med fördel bygga upp frakturkedjor lokalt, så som vi har gjort här i samarbete med ortopedkliniken på Norrtälje sjukhus, menar Hans Jutberger, som är initiativtagare till frakturkedjan i Norrtälje.

FRAKTURKEDJOR GER BESPARINGAR PÅ SIKT

Hans Jutberger startade sin första osteoporosmottagning redan på 90-talet i Sörmland och han har också arbetat med osteoporosvård i Göteborg under ett antal år. När han flyttade till Norrtälje för några år sedan insåg han att osteoporosvården på orten var närmast obefintlig och att det var dags att göra något.

– Att starta en frakturkedja, även i mindre skala, är en investering som generar kommande besparingar, både vad gäller pengar och lidande, säger Hans.

FRAKTURKOORDINATORN

FRAKTURKOORDINATORN ÄR SPINDELN
I NÄTET

Evalena Sandh är frakturkoordinator och har ett nära samarbete med Hans Jutberger samt ortopederna. Hon är spindeln i nätet som ytterst ansvarar för att patienter med fragilitetsfrakturer eller hög frakturrisk fångas upp och utreds för osteoporos. Hon håller även informationsträffar med nya läkare och AT-läkare om frakturkedjan.

– Vi vill så långt som möjligt att ortopederna själva ”fraxar” och remitterar inneliggande patienter, berättar Evalena.

Att ”fraxa” innebär att man använder FRAX (WHO fracture risk assessment tool), ett internetbaserat verktyg för att bedöma risken för att patienten ska få en fraktur inom tio år. Ett FRAX-värde på 15 procent eller mer betyder att patienten ska remitteras vidare för osteoporosutredning. Höftfrakturer och kotfrakturer ska alltid remitteras vidare.

Evalena har dagligen full insyn i akutliggaren, journalsystemet, röntgensvar och utlåtanden samt operationsplaneringsprogrammet.

– Som gammal operationssköterska ser jag precis vad som är gjort och i journalsystemet ser jag ifall ortopeden har glömt att remittera en inneliggande patient för utredning. Då räcker det ofta med att jag skickar ett litet meddelande till avdelningsdoktorn och säger ”glöm inte osteoporos”, skrattar Evalena.

"Att starta en frakturkedja, även i mindre skala, är en investering som genererar kommande besparingar, både vad gäller pengar och lidande"

FÖRENKLAD REMISS SAMT FRAX VIA TELEFON

För att underlätta för ortopederna har den interna IT-avdelningen hjälpt till att ta fram en mycket förenklad elektronisk remiss, som går snabbt och enkelt att fylla i för ortopederna. De polikliniska patienterna tar Evalena hand om.

– Jag brukar i regel vänta två veckor innan jag ringer eftersom patienterna behöver hämta sig från frakturen först, men sedan ”fraxar” jag dem via telefon. Under januari och februari i år ringde jag 35 patienter som också erbjöds utredning på osteoporosmottagningen. De flesta patienter blir väldigt tacksamma över att få information och att deras osteoporos blir upptäckt i tid, säger Evalena.

DIDAKTISKT SAMTAL OCH UPPFÖLJNING

Hans Jutberger avsätter i regel en timme vid första besöket för diagnos, behandlingsförslag och samtal.

– Jag vill ha en didaktisk dialog, en ordentlig diskussion med patienten om sjukdomen. Patienten måste få tid att förstå vad osteoporos innebär, vad de kan göra själva och varför de ska behandla en sjukdom som är tyst, berättar Hans. Han ser också till att boka in en compliancekontroll efter tre månader där han försäkrar sig om att behandlingen fungerar för patienten. Vissa patienter erbjuds också osteoporosskola, under ledning av deras paramedicinare.

– När jag ser att allt fungerar skickas remiss till primärvården som då får färdigt förslag på behandling och när ny bentäthetsmätning ska göras, berättar Hans.

Även om frakturkedjan bidrar till att hitta fler osteoporotiker än innan, vill inte Hans och Evalena nöja sig ännu.

– Nästa steg är att hitta patienter med ökad frakturrisk från övriga kliniker på Norrtälje sjukhus. Vår ambition är att stoppa frakturkarriären efter första frakturen, avslutar Hans och Evalena.

ARBETAR DU INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN?

Denna sida är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal.

Klicka Ja så kommer du in på webbplatsen.

Om du klickar på Nej kommer du tillbaka till sidan för allmänhet och patienter.

Välkomna!

JA
NEJ

X

Medicinskt granskad av Viatris Staff 02 May 2020