AllmänhetVårdpersonal
B-vitaminbrist och kost

B-vitaminbrist och kost

Brist på B-vitamin beror oftast på ett försämrat upptag i tarmen, men det finns även ett starkt samband mellan B-vitaminbrist och otillräcklig kost. För att undvika bristsjukdomar är det viktigt att äta en balanserad kost med mycket frukt och grönsaker, som är några av de främsta källorna till B-vitaminer. Livsmedelsverket rekommenderar att vuxna äter 500 gram frukt och grönt varje dag, men det gör bara en tiondel av alla svenskar. Därför är det många som inte får i sig tillräckligt av de livsnödvändiga vitaminerna, framförallt folat. Kvinnor i barnafödande ålder, veganer och äldre behöver vara extra uppmärksamma på brister. Symtomen på B-vitaminbrist kan komma smygande under flera år och när de väl märks av kan bristen redan ha gett bestående skador. Kontakta därför läkare om du misstänker att du ligger i riskzonen för B-vitaminbrist. Ett enkelt blodprov kan avgöra om du har en brist, även om du inte har några symtom. 

Vitaminfattig kost

Äldre är mest utsatta för B-vitaminbrist, framförallt på grund av olika ålderssjukdomar, men även för att de kan ha svårt för att tugga vitaminrika livsmedel som exempelvis ett äpple. Yngre personer kan också få problem med B-vitaminbrist i kosten. Studier visar bland annat att svenskarnas dagliga intag av folat generellt sett ligger 100 mcg under de rekommenderade dagliga doserna om 300-500 mcg. Svenska kvinnor behöver generellt sett fördubbla sitt intag av folat.

Folat är extra viktigt för gravida, eftersom det är en av byggstenarna vid produktionen av cellernas DNA och behövs för att fostret ska kunna utvecklas normalt. Folatbrist under graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck, försämrad tillväxt och störd mental utveckling. Barnet kan få tydliga bristsymtom även om mamman inte har några symtom. Gravida och ammande kvinnor rekommenderas därför ett dagligt intag på 500 mcg folat. Helst ska folatintaget ökas redan fyra månader innan befruktningstillfället, eftersom en fungerande celldelning är viktig tidigt under graviditeten, då många organ bildas.

Veganer, glutenintoleranta och personer som av andra anledningar äter en ensidig kost kan också ligga i riskzonen för att utveckla B-vitaminbrist. Veganer missar helt vitamin B12, som enbart finns i animaliska livsmedel.  

Värme förstör vitaminer

Folat är det vitamin som är absolut känsligast vid all form av tillagning. Det förstörs lätt både av värme och av syret i luften. Tillagning av grönsaker och rotfrukter, antingen genom kokning eller stekning, innebär att mellan 30 och 65 procent av den ursprungliga mängden folat försvinner. Det är därför viktigt att inte koka eller steka maten längre än nödvändigt, att inte ha för mycket kokvatten och att undvika varmhållning av maten. Även vitamin B6 är mycket känsligt för värme. Störst förluster får man vid tillagning av kött, då mellan 10 och 60 procent av vitaminet kan försvinna. Vid tillagning av grönsaker, rotfrukter och potatis försvinner mellan 5 och 45 procent. Vitaminet skyddas bäst genom att man följer samma råd som för folat, det vill säga att man undviker att steka, koka eller varmhålla maten för länge. Vitamin B12 är också mycket känsligt för värme och bryts ner av uppvärmning i mikrovågsugn.

Läs mer om B-vitamin och B-vitaminbrist


Oralovite, tabletter, är ett receptfritt läkemedel innehållande vitamin B1 48,5 mg motsvarande 39,3 mg tiamin, vitamin B2 5 mg, vitamin B6 5 mg motsvarande 4,1 mg pyridoxin, nikotinamid 200 mg samt  vitamin C 100 mg. Används vid: bristtillstånd p g a sjukdom, t ex malabsorption, anorexi. Alkoholism. Polyneuropatier vid ovannämnda tillstånd. Från 6 år. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se.

Oralovite - receptfritt läkemedel vid B-vitaminbrist

Receptfritt läkemedel vid B-vitaminbrist

Oralovite är ett receptfritt läkemedel som används vid brist på B- och C-vitaminer. Det går att köpa på ditt apotek eller beställa hem online via ett nätapotek.

Lär dig mer om Oralovite