AllmänhetVårdpersonal
Symtom på B-vitaminbrist

Symtom på B-vitaminbrist

Symtom B-vitaminbrist
Trötthet och orkeslöshet är vanliga symtom vid blodbrist, vilken kan orsakas av brist på vitamin B12.

Symtom på B-vitaminbrist kan variera betydligt från person till person, liksom vilka symtom som uppträder först. Ibland kan det dröja flera år innan du får några symtom överhuvudtaget.  Följande symtom är vanliga i samband med B-vitaminbrist, även om många av dem är generella och likaväl kan bero på andra saker. Prata med din läkare om du har symtom – det räcker med ett enkelt blodprov för att avgöra om du har B-vitaminbrist.

Lättretlighet och depression

B-vitaminer behövs för att cellerna i hjärnan ska fungera normalt. Brist på i synnerhet folat kan därför bidra till att du känner dig nedstämd och lättirriterad. Ibland kan bristen till och med leda till att man utvecklar en depression. Otillräckligt kostintag är en vanlig följd av depression och kan i sig leda till B-vitaminbrist. Vitaminerna folat och B12 åtgärdar inte bara bristen utan kan även stärka effekten av antidepressiv medicin. 

Domningar och dålig balans

Långvarig brist på vitamin B12 kan leda till skador i nervsystemet, vilket kan visa sig i form av domningar och minskad muskelstyrka i fötter, underben, händer samt underarmar. Skador på nervsystemet kan också leda till att vibrations- och koordinationssinnet försämras.  Kombinationen gör att gången blir ostadig och att man får dålig balans. Ibland påverkas även känseln av B12-brist. Det kan då vara svårt att känna ”på djupet”, som en sten i skon till exempel. Andra beskriver känslan som att ”gå på kuddar”.

Trötthet och yrsel

Svår trötthet, orkeslöshet, utmattning och yrsel är vanliga symtom vid blodbrist, vilken kan orsakas av brist på vitaminerna folat och B12. Blodbrist kan också leda till trötthet och hjärtklappning vid lätt ansträngning. Den vanligaste orsaken till blodbrist är dock järnbrist - vad just din blodbrist beror på kan fastställas med enkla blodanalyser. 

Barnlöshet/upprepade missfall

Ofrivillig barnlöshet kan bero på B-vitaminbrist hos både mannen och kvinnan. Eftersom vitaminet folat deltar vid produktionen av cellernas DNA och fostrets tillväxt, har gravida kvinnor ett extra behov av folat redan vid befruktningstillfället och bör öka sitt intag tre till fyra månader innan graviditeten. Brist på folat kan dessutom vara den bakomliggande orsaken till upprepade missfall, fosterskador och låg födelsevikt. 

Andra symtom på B-vitaminbrist

Cellerna i kroppens slemhinnor byts ofta ut, vilket gör att de är extra känsliga för brist på vitaminerna B12 och folat. I munnen märks det dels på tungan som kan bli röd och irriterad, men också genom irriterade mungipor. Tungsveda är ofta ett tidigt symtom på B-vitaminbrist. I magtarmkanalen kan en brist leda till orolig mage, ökad gasbildning och diarré. Minnesstörningar och demens kan vara en följd av brist på vitamin B6, B12 och folsyra. En ny brittisk studie visar att B-vitaminer halverar nedbrytningshastigheten av hjärnvolymen hos personer med minnesstörningar och kan minska risken för demens .

Läs mer om B-vitamin och B-vitaminbrist


Oralovite, tabletter, är ett receptfritt läkemedel innehållande vitamin B1 48,5 mg motsvarande 39,3 mg tiamin, vitamin B2 5 mg, vitamin B6 5 mg motsvarande 4,1 mg pyridoxin, nikotinamid 200 mg samt  vitamin C 100 mg. Används vid: bristtillstånd p g a sjukdom, t ex malabsorption, anorexi. Alkoholism. Polyneuropatier vid ovannämnda tillstånd. Från 6 år. Läs bipacksedeln noga före användning samt se www.fass.se. Marknadsförs av Meda AB, www.medasverige.se.

Oralovite - receptfritt läkemedel vid B-vitaminbrist

Receptfritt läkemedel vid B-vitaminbrist

Oralovite är ett receptfritt läkemedel som används vid brist på B- och C-vitaminer. Det går att köpa på ditt apotek eller beställa hem online via ett nätapotek.

Lär dig mer om Oralovite